مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور

 

براي آن دسته از دانش آموزاني كه معمولا از سطح بالا تري به نسبت هم كلاسان خود در زمينه درسي و فعاليت هاي اجتماعي برخوردارند يكي از راه جهش تحصيلي مي باشد. جهش تحصيلي در واقع يك راه حل براي اين امر مي باشد تا دانش آموزان زمان خود را در اين مرحله هدر ندهند. از اين رو اطلاع از شرايط جهش تحصيلي مي تواند براي اين دسته از دانش آموزان و والدين آنها بسيار كار ساز باشد. به جهت اهميت اين امر در اين مقاله توضيحاتي در زمينه شرايط جهش تحصيلي ارائه خواهيم نمود. از اين رو به آن دسته از والدين و دانش آموزان كه در زمينه شرايط جهش تحصيلي سوال و يا ابهامي دشته باشند توصيه مي نماييم به ادامه اين مقاله توجه كنند.

 

امتیاز:
بازدید: 3
برچسب:
:
[ 1397/3/15  ] [ ۱۶ ] [ sepid ] [ ]

 

براي ورود به دانشگاه آزاد نيز به مانند دانشگاه هاي سراسري داوطلبان مي توانند از طريق شركت در آزمون استفاده نمايند. اين دسته از داوطلبان پس از شركت دركنكور سراسري و اعلام نتايج اوليه بايستي در انتخاب رشته كنكور دانشگاه آزاد شركت نمايند و از اين طريق شانس خود را براي ورود به دانشگاه امتحان نمايند. در اين مسير نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد براي اين دسته از داوطلبان مي تواند بسيار مفيد باشد. به جهت همين اهميت در اين مقاله توضيحاتي در رابطه با نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد ارائه خواهيم نمود. از اين رو در صورتي در اين رابطه ابهام و پرسش داشته باشيد توصيه مي نماييم به ادامه مقاله توجه كنيد.

 

امتیاز:
بازدید: 4
برچسب:
:
[ 1397/3/15  ] [ ۱۶ ] [ sepid ] [ ]

 

كنكور سراسري 98 به مانند ديگر آزمون هايي كه همه ساله در كشور براي ورود به دانشگاه در مقاطع مختلف برگزار مي گردد داراي برخي شرايط و ضوابط مي باشد كه اطلاع از اين شرايط و ضوابط براي شركت كنند گان آن امري بسيار مهم به حساب مي آيد. در اين مقاله نيز به جهت اهميت اين امر به بررسي و بيان شرايط شركت در كنكور سراسري 98 خواهيم پرداخت. مطالبي كه در اين مقاله مطرح مي گردد مي توان براي داوطلبان شركت در كنكور 98 مفيد واقع گردد از اين رو به اين دسته از خوانندگان توصيه مي شود به مطالعه ادامه اين مقاله توجه نمايند تا در زمينه شرايط شركت در كنكور سراسري 98 اطلاعات لازم را كسب كنند.

 

امتیاز:
بازدید: 13
برچسب:
:
[ 1397/3/15  ] [ ۱۵ ] [ sepid ] [ ]

 

بزرگترين آزمون كه در سطح كشور برگزار مي گردد و در آن پذيرفته شدگان و ورودي ها دانشگاه هاي كشور مشخص مي گردد كنكور سراسري مي باشد. اين آزمون نيز پس از ادغام كنكور دانشگاه هاي سراسري و آزاد از اهميت بالاتري نيز برخوردار گرديد.در اين مقاله در واقع به بيان تغييرات كنكور سراسري 98 خواهيم پرداخت. در دوره هاي مختلفي تغييراتي كلي در زمينه كنكور به وجود آمده كه يكي از اين دوره هايي كه اين تغييرات ايجاد خواهد شد همين كنكور سراسري 98 مي باشد. از اين رو در اين مقاله براي آن دسته از داوطلبان كنكور سراسري 98 كه رد اين زمينه سوال و يا ابهامي دارند در اين مقاله توضيحاتي در رابطه با تغييرات كنكور سراسري 98 ارائه خواهيم نمود كه اميد است مورد توجه و استفاده اين دسته از داوطلبان قرار گيرد.

 

امتیاز:
بازدید: 4
برچسب:
:
[ 1397/3/15  ] [ ۱۵ ] [ sepid ] [ ]

 

يكي از موضواعاتي كه به نظر مي رسد ذهن دانشجويان در حال تحصيل را بارها به خود مشغول سازد در زمينه شركت مجدد در كنكور سراسري و شرايط و ضوابط اين امر مي باشد. و با توجه به اين كه در مقاله انصراف از دانشگاه دولتي براي انصراف از اين دانشگاه ها جريمه هايي تعيين شده آيا اين امر قانوني به حساب مي آيد. هدف ما در اين مقاله در واقع پاسخگويي به اين سوالل و سوالات احتمالي كه ممكن است در رابطه با شركت مجدد در كنكور سراسري براي داوطلبلان و دانشجويان دانشگاه سراسري مطرح باشد. از اين رو در صورتي در اين زمينه سال و يا ابهامي داشته باشيد مي توانيد به ادامه اين مقاله مراجعه نماييد.

 

 

امتیاز:
بازدید: 4
برچسب:
:
[ 1397/3/15  ] [ ۱۳ ] [ sepid ] [ ]

 

يكي از موضوعاتي كه ممكن است مورد توجه داوطلبان و دانشجويان دانشگاه هاي سراسري قرار گيرد در رابطه با انصراف از دانشگاه دولتي باشد. با توجه به اين كه دانشجويان براي تحصيل در اين دانشگاه ها هزينه اي پرداخت نمي نمايند از اين رو قوانين و ضوابط خاصي براي انصراف از تحصيل در اين داتنشگاه ها وجود خواهد داشت كه هر كدام در حالت هاي مختلفي مي باشد. از اين رو در اين مقاله براي رفع ابهاماتي كه ممكن است داوطلبان كنكور سراسري و يا حتي دانشجويان دانشگاه سراسري در رابطه با انصراف از دانشگاه دولتي داشته باشند توضيحاتي ارائه خواهيم نمود. از اين رو در صورت داشتن ابهام و يا سوال در اين زمينه به ادامه مقاله توجه نماييد.

 

امتیاز:
بازدید: 3
برچسب:
:
[ 1397/3/15  ] [ ۱۲ ] [ sepid ] [ ]

پس از اين كه داوطلبان تحصيل در مقطع دكتري اقدام به انتخاب رشته نمودند و از سوي دانشگاه هاي انتخاب شده دعوت به مصاحبه شدند يكي از مهمترين اولويت هاي حاضر براي اين دسته از داوطلبان قبولي در مصاحبه دكتري به حساب مي آيد. به طور كلي در جلسه مصاحبه دكتري برخي موارد بايستي مورد توجه قرار گيرد تا شانسقبولي در مصاحبه دكتري براي داوطلبان افزايش يابد. با توجه به اهميت اين امر ما در اين مقاله توضيحاتي در زمينه قبولي در مصاحبه دكتري ارائه خواهيم نمود تا بتواند براي داوطلبان شركت كننده در مصاحبه دكتري موثر و مفيد باشد. از اين رو در صورتي در زمينه قبولي در مصاحبه دكتري پرسش و يا ابهامي براي اين دسته از داوطلبان وجود داشته باشد توصيه مي كنيم به ادامه مقاله توجه نمايد.

 

امتیاز:
بازدید: 2
برچسب:
:
[ 1397/3/11  ] [ ۱۰ ] [ sepid ] [ ]

فرايند كنكور سراسري پس از طي نمودن مراحل مختلفي سرانجام وارد مرحله انتخاب رشته مي گردد. در انتخاب رشته كنكور 97 داوطلبان به مانند ديگر دوره ها خود را براي ين مرحله نيز آماده سازند. براي اين كه داوطلبان بتوانند در انتخاب رشته كنكور 97 بهترين عملكرد را از خود بر جاي گذاشته و به موفيت كه همان قبولي در رشته دلخواه مي باشد برسند بايستي در زمينه فرايند و مراحل انتخاب رشته كنكور 97 اطلاعات مناسبي داشته باشند. در اين مقاله با توجه به اهميت موضوع توضيحاتي ارائه خواهيم نمود كه مي تواند براي اين دسته از داوطلبان مفيد واقع گردد. به همين جهت توصيه مي شود به ادامه اين مقاله توجه نماييد.


امتیاز:
بازدید: 3
برچسب:
:
[ 1397/3/11  ] [ ۱۰ ] [ sepid ] [ ]

با توجه به اين كه در اين چند سال اخير برگزاري كنكور سراسري تاثير معدل افزايش يافته است بحث مربوط به ترميم معدل براي كنكور اهميت بيشتري پيدا كرده است. در مورد ترميم معدل براي كنكور بايستي بيان شود كه در اين روش با توجه به برخي شرايط و ضوابط دانش آموزان و داوطلباني كه براي كنكور سراسري اقدام خواهند نمود مي توانند دوباره براي بهتر شدن معدل خود در امتحان نهايي در برخي از دروس و يا همه دروس شركت نمايند. با اين طرح در واقع فرصتي دوباره براي بالا بردن تاثير معدل براي دانش آموزان شركت كننده در كنكور دانشگاه سراسري فراهم مي گردد. به جهت اهميت بسيار بالاي موضوع ترميم معدل براي كنكور در اين مقاله توضيحاتي در رابطه به ايم طرح ارائه خواهيم نمود تا بتواند براي داوطلبان كنكور سراسري مفيد واقع گردد.

 

امتیاز:
بازدید: 7
برچسب:
:
[ 1397/3/11  ] [ ۰۹ ] [ sepid ] [ ]

پس از اعمال تغييراتي كه در زمينه آزمون مدارس تيزهوشان به وجود آمد داوطلبان تحصيل در اين مدارس در اواخر فروردين ماه اقدام به ثبت نام در آن نمودند و در آزمون اين مدارس در اواسط خرداد ماه مي باشد شركت كردند بايستي در بازه زماني يك الي دو ماه نسبت به دريافت نتايج اين آزمون اقدام نمايند. در اين مرحله در صورتي داوطلب به حد نصاب مشخص شده دست پيدا نمود پذيرش مدارس تيزهوشان را كسب مب نمايد ، اما اگر داوطلبي اين حد نصاب را كسب نكرده باشد و به اصطلاح در آزمون مردود گردد امكان اعتراض به نتايج آزمون تيزهوشان براي او فراهم مي باشد. پس با توجه به اين توضيحات اعتراض به نتايج آزمون تيزهوشان براي آن دسته از داوطلباني مي باشد كه در آزمون اين مدارس پذيرش كسب نكرده باشند. با توجه به اين كه اين مرحله يكي از مراحل بسيار حساس براي ورود به مدارس تيزهوشان مي باشد در اين مقاله توضيحاتي در رابطه با اعتراض به نتايج آزمون مدارس تيزهوشان ارائه خواهيم نمود از اين رو به داوطلباني كه در اين زمينه ابهام و يا سوالي داشته باشند توصيه مي گردد به ادامه اين مقاله توجه نمايند.

 

امتیاز:
بازدید: 4
برچسب:
:
[ 1397/3/11  ] [ ۰۹ ] [ sepid ] [ ]

پس از اين كه داوطلبان در آزمون مدارس نمونه دولتي شركت نمودند و در خرداد ماه اعلام نتايج آزمون نمونه دولتي از طريق سامانه  www.azmoon.medu.ir صورت گرفت براي داوطلباني كه حد نصاب اعلام شده را كسب نكرده باشند امكان اعتراض به نتايج آزمون نمونه دولتي فراهم مي گردد. اعتراض به نتايج آزمون نمونه دولتي به مانند اعتراض به نتايج آزمون تيزهوشان داراي شرايط و ضوابط خاصي مي باشد و در بازه زماني خاصي انجام مي گرد. از  اين رو داشتن اطلاعات صحيح در اين رابطه براي داوطلبان شركت كنند در اين آزمون امري بسيار مهم به حساب مي آيد. به همين جهت در اين مقاله به ارائه توضيحاتي در رابطه به اعتراض به نتايج آزمون نمونه دولتيخواهيم پرداخت. در صورتي در اين زمينه ابهام و يا سوالي داشته باشيد توصيه مي گردد به ادامه مقاله توجه نماييد.

 

امتیاز:
بازدید: 4
برچسب:
:
[ 1397/3/11  ] [ ۰۸ ] [ sepid ] [ ]

پس از اين كه داوطلبان تحصيل در مدارس تيزهوشان براي ثبت نام آزمون تيزهوشان اقدام نمودند بايستي در 11 خرداد براي برگزاري آزمون ورودي اين مدارس آمادش شوند و در اين آزمون شركت نمايند. پس از برگزاري آزمون ورودي اين مدارس و قبل از اعلام نتايج اين آزمون معمولا كليد سوالات آزمون تيزهوشان از طريق سامانه ثبت نام و اعلام نتايج آزمون تيزهوشان در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد. اطلاع از موارد مورد بحث در زمينه پاسخنامه سوالات ازمون مدارس تيزهوشان امري مهم قبل از اعلام نتايج به حساب مي آيد. از اين رو در صورتي در زمينه كليد سوالات آزمون مدارس تيزهوشان سوال و يا ابهامي داشته باشد توصيه مي گردد به ادامه اين مقاله توجه نماييد.

 

امتیاز:
بازدید: 7
برچسب:
:
[ 1397/3/11  ] [ ۰۸ ] [ sepid ] [ ]

 

دانشگاه آزاد رشت در دوره هاي مختلف دانشگاهي ، شرايط متنوعي را با هدف جذب دانشجو براي متقاضياني كه قصد ورود به اين دانشگاه را دارند فراهم نموده است . در واقع داوطلبان عزيز مي توانند با داشتن شرايط ثبت نام دانشگاه آزاد رشت به راحتي وارد اين دانشگاه شده و در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل نمايند. اين مقاله با هدف ارئه توضيحاتي در اين زمينه نوشته شده است به همين سبب توصيه مي گردد تا پايان مقاله با ما همراه باشيد.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه ثبت نام دانشگاه آزاد رشت و بطور كلي درباره دانشگاه آزاد نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب از طريق تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

[caption id="attachment_4165" align="aligncenter" width="600"] ثبت نام دانشگاه آزاد رشت[/caption]

 

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/3/10  ] [ ۱۶ ] [ sepid ] [ ]

 

دانشگاه آزاد گرگان در دوره هاي مختلف دانشگاهي ، شرايط متنوعي را با هدف جذب دانشجو براي متقاضياني كه قصد ورود به اين دانشگاه را دارند فراهم نموده است . در واقع داوطلبان عزيز مي توانند با داشتن شرايط ثبت نام دانشگاه آزاد گرگان به راحتي وارد اين دانشگاه شده و در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل نمايند. اين مقاله با هدف ارئه توضيحاتي در اين زمينه نوشته شده است به همين سبب توصيه مي گردد تا پايان مقاله با ما همراه باشيد.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه ثبت نام دانشگاه آزاد گرگان و بطور كلي درباره دانشگاه آزاد نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب از طريق تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

[caption id="attachment_4160" align="aligncenter" width="600"] ثبت نام دانشگاه آزاد گرگان[/caption]

 

امتیاز:
بازدید: 0
برچسب:
:
[ 1397/3/10  ] [ ۱۶ ] [ sepid ] [ ]

 

دانشگاه آزاد قم در دوره هاي مختلف دانشگاهي ، شرايط متنوعي را با هدف جذب دانشجو براي متقاضياني كه قصد ورود به اين دانشگاه را دارند فراهم نموده است . در واقع داوطلبان عزيز مي توانند با داشتن شرايط ثبت نام دانشگاه آزاد قم به راحتي وارد اين دانشگاه شده و در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل نمايند. اين مقاله با هدف ارئه توضيحاتي در اين زمينه نوشته شده است به همين سبب توصيه مي گردد تا پايان مقاله با ما همراه باشيد.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه ثبت نام دانشگاه آزاد قم و بطور كلي درباره دانشگاه آزاد نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب از طريق تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="600"] ثبت نام دانشگاه آزاد قم[/caption]

 

امتیاز:
بازدید: 3
برچسب:
:
[ 1397/3/10  ] [ ۱۶ ] [ sepid ] [ ]

 

پس از اين كه داوطلبان تحصيل در مقطع دكتري مراحل مختلف اين آزمون را طي نمودند و در جلسه آزمون دكتري شركت نمودند و پس از مشاهده نتيجه اين آزمون اقدام به انتخاب رشته دكتري كرده اند بايستي بر اساس زمانبندي هاي مشخصي براي حضور در جلسه مصاحبه آماده شوند. يكي از موارد ي كه بايستي در اين زمينه توجه نمايند پرداخت هزينه مصاحبه دكتري مي باشد. براي هر دانشگاهي هزينه هاي جداگانه اي وجود دارد كه در اين مقاله به بررسي هر كدام به صورت جداگانه خواهيم پرداخت. با توجه به اين توضيحات در صورتي داوطلبان در زمينه هزينه مصاحبه دكتري نياز به اطلاعات داشته باشند توصيه مي كنيم ادامه اين مقاله را مطالعه نمايند.

 

 

امتیاز:
بازدید: 2
برچسب:
:
[ 1397/3/6  ] [ ۱۵ ] [ sepid ] [ ]

 

براي داوطلباني كه تمايل به تحصيل در كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور را دارند يكي از سوالات اساسي مي توان در زمينه ميزان شهريه كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور باشد. چرا كه براي داوطلبان تحصيل در هر دانشگاهي يكي از فاكتور هاي تاثير گذار در زمينه انتخاب دانشگاه براي ادامه تحصيل مي توان ميزان شهريه آن دانشگاه باشد. در زمينه دانشگاه پيام نور نيز مي توان گفت كه شهريه كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور به نسبت ديگر دانشگاه هايي كه در دوره كارشناسي ارشد دانشجو پذيرش دارند از سطح پايين تري به حساب مي آيد. كه اين خود در كنار سطح مناسب تحصيلي در دانشگاه پيام نور باعث گرديد انتخاب مناسبي براي ادامه تحصيل داوطلبان براي دوره كارشناسي ارشد به حساب آيد. با توجه به اين توضيحات داوطلبان عزيز در صورتي در زمينه شهريه كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور دچار ابهام و يا پرسشي بوده باشيد مي توانند به ادامه اين مقاله توجه نماييد.

 

 

 

امتیاز:
بازدید: 2
برچسب:
:
[ 1397/3/6  ] [ ۱۵ ] [ sepid ] [ ]

 

براي داوطلبان و دانشجويان وزارت بهداشت مراجعه به سامانه سنجش و آموزش پزشكي به نشاني www.sanjeshp.ir  امر بسيار عدي و روزانه به حساب مي آيد. اين سامانه در واقع مرجع تمامي ثبت نام ها و آزمون هاي ورودي وزارت بهداشت مي باشد. از اين رو داوطلبان بايستي به طور كامل از كاربرد ها و امكانات اين سامانه اطلاع داشته باشند. www.sanjeshp.ir سايت اصلي وزارت بهداشت مي باشد كه در آن تمامي اطلاعيه ها و ثبت نام هاي دانشگاهي و ثبت نام ساير آزمون هاي وزارت بهداشت صورت مي گيرد. به جهت اهميت اين سامانه در ادامه به بيان توضيحاتي در زمينه اين سامانه ارائه خواهيم نمود تا داوطلبان در اين زمينه اطلاعات لازم را كسب نمايند.

 

امتیاز:
بازدید: 28
برچسب:
:
[ 1397/3/6  ] [ ۱۴ ] [ sepid ] [ ]

 

از جمله مهمترين دغدغه هاي داوطلبان هر آزمون در مسير آماده سازي استفاد از منابع مي باشد. در تعداد بسيار اندي از آزمون ها سراسري از قبل منابع براي مطالعه داوطلبان مشخص مي گردد. در اين ميان آزمون دكتري وزارت بهداشت جزء آن دسته آزمون ها مي باشد كه منابع آن مشخص مي باشد. در اين مقاله نيز به دنبال ارئه توضيحاتي در زمينه منابع رشته هاي دكتري وزارت بهداشت مي باشيم تا بتوانيم بخشي از ابهام و پرسش هاي داوطلبان را در اين زمينه كاهش دهيم. با توجه به اين كه در مسير آماده سازي براي هر آزموني منابع تاثير بالايي دارند از اين رو براي آن دسته از داوطلبان كه در زمينه منابع رشته هاي دكتري وزارت بهداشت ابهام داشته باشند توصيه مي گردد ادامه اين مقاله را مطالعه نمايند.

 

امتیاز:
بازدید: 2
برچسب:
:
[ 1397/3/6  ] [ ۱۴ ] [ sepid ] [ ]

 

مقطع دكتري از حساس ترين و مهم ترين مقاطع تحصلي در سطح كشور به حساب مي آيد. بخصوص اگر مقطع دكتري وزارت بهداشت باشد. پذيرش در مقطع دكتري وزارت بهداشت به مانند ديگر مقاطع تحصيلي در دانشگاه هاي مختلف مراحل مختلفي دارند. در اين مقاله نيز در زمينه انتخاب رشته آزمون دكتري وزارت بهداشتتوضيحاتي ارائه خواهيم نمود. در اين مرحله داوطلباني كه براي ثبت نام آزمون دكتري وزارت بهداشت اقدام نوده اند و در اين آزمون شركت كرده و در زمان اعلام نتايج اوليه جزء داوطلبان مجاز شناخته شده باشند مي توانند در انتخاب رشته آزمون دكتري وزارت بهداشت شركت نمايند. حال اگر در اين زمينه پرسش يا ابهامي داشته باشيد توصيه مي گردد به ادامه اين مقاله توجه نماييد.

 

امتیاز:
بازدید: 2
برچسب:
:
[ 1397/3/6  ] [ ۱۴ ] [ sepid ] [ ]
[ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 3660
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب