مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور

ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

 

[caption id="attachment_742" align="aligncenter" width="600"]ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي[/caption]

مواردي كه در ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي مطرح خواهد شد

همانگونه كه بخش قبل بيان شد در زمينه ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي موارد مختلفي مطرح مي شود ، و لازم است داوطلبان و دانشجويان كارشناسي علمي كاربردي اطلاعات كاملي در اين مورد داشته باشند. بخشي از اين اطلاعات را مي توان در دفترچه ثبت نام كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي كسب نمود و بخشي ديگر در ادامه اين مقاله ارائه خواهيم نمود. مواردي كه در اين مقاله مطرح مي شود در ادامه به صورت موردي مطرح مي شود و در ادامه به توضيح آن خواهيم نمود.

  1. انواع شهريه هاي پرداختي
  2. ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي به تفكيك گروه ها
  3. نحوه پرداخت شهريه

انواع شهريه هاي پرداختي

در دانشگاه هايي كه دانشجو مقرر به پرداخت شهريه براي تحصيل خود مي باشد با چندين نوع شهريه پرداختي مواجه مي شود. در دانشگاه علمي كاربردي نيز به همين طريق دانشجويان بايستي چند نوع شهريه را پرداخت نمايند كه به طور كلي به دو دسته شهريه ثابت و متغير مي توان تقسيم نمود. بر اساس تعريفي كه در همه دانشگاه ها و همچنين دانشگاه علمي كاربردي وجود دارد شهريه ثابت به ميزان شهريه و مبلغي گفته مي شود كه دانشجوبان در ابتداي هر ترم بايستي پرداخت نمايند. اين مبلغ از ايتداي دوره تحصيلي در دانشگاه علمي كاربردي ثابت مي باشد و هيچ تغييري ندارد. شهريه متغيير نيز به ميزان مبلغي كه دانشجو بر اساس تعداد و نوع واحد كي ابتداي ترم انتخاب مي كند گفته مي شود.

 

[caption id="attachment_737" align="aligncenter" width="600"]ميزان شهريه كارشناسي علمي كاربردي ميزان شهريه كارشناسي علمي كاربردي[/caption]

ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي به تفكيك گروه ها

دانشگاه هايي كه براي تحصيل از دانشجويان خود شهريه دريافت مي كنند اكثرا بر اساس نوع رشته ها شهريه هايي را بري هر رشته اي تعيين مي شود. به اين صورت كه در براي هر رشته اي به صورت جداگانه شهريه تعيين مي شود و هر رشته اي شهريه اي متفاوت با رشته ي ديگر دارد. اما در دانشگاه علمي كاربردي شرايط متفاوت مي باشد. به اين صورت كه براي گروه ها شهريه تعيين مي گردد و هر گروهي شهريه خاص خود را دارد و رشته هايي كه در اين گروه هستند شهريه مشابه همديگر خواهند داشت. در ادامه به بيان ريز شهريه هاي هر گروه خواهيم پرداخت.

ميزان شهريه كارداني دانشگاه علمي كاربردي در زيرگروه صنعت

گروه صنعت در دانشگاه علمي كاربردي كه رشته ها فني و مهندسي ساير دانشگاه ها را شامل مي شود ، از لحاظ تنوع رشته در سطح بسيار مطلوبي قرار دارد. و از آنجايي كه اين رشته ها واحد ها عملي زيادي به نسبت رشته ها ساير گروه ها دارد شهريه هاي تعيين شده براي آنها بيشتر مي باشد. در ادامه به بيان ميزان شهريه اين گروه خواهيم پرداخت.

 

[caption id="attachment_738" align="aligncenter" width="600"]شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي[/caption]

شهريه ثابت گروه صنعت بر اساس آخرين تغييرات مبلغ 485530 تومان مي باشد. شهريه متغير اين گروه نيز در دروس عمومي واحد نظري 20108 تومان و واحد عملي 32879  تومان مي باشد. در دروس پايه ، اصلي و تخصصي واحد نظري 26933 تومان ، واحد آزمايشگاهي 43136 تومان ، واحد كارگاهي و پروژه 46644 تومان ، واحد كاربيني و كارورزي 91252 تومان مي باشد.

ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي در زيرگروه مديريت و خدمات اجتماعي

رشته هاي گروه مديريت و خدمات اجتماعي همان رشته هاي گروه انساني را در بر مي گيرد كه معمولا متقاضي بالايي را در بين داوطلبان دارد. و از آنجايي كه واحد هاي رشته ها كمتر عملي و كارگاهي مي باشند به همين سبب هزينه و شهريه آنها به نسبت بقيه گروه ها كمتر مي باشد. كه در اين بخش به بيان ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي در گروه مديريت و خدمات اجتماعي خواهيم پرداخت.شهريه ثابت اين گروه مبلغ 353724 تومان مي باشد. شهريه متغير اين گروه نيز در دروس عمومي واحد نظري 20108 تومان و واحد عملي 32879 تومان مي باشد. در دروس پايه ، اصلي و تخصصي واحد نظري 179865 تومان ، واحد آزمايشگاهي 29589 تومان ، واحد كارگاهي و پروژه 32791 تومان ، واحد كاربيني و كارورزي 83317 تومان مي باشد.

 

ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي در زيرگروه فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر كه داراي رشته هاي عملي زيادي است بعد از رشته هاي گروه صنعد بالاترين شهريه را به خود اختصاص داده است. يكي ديگر از ويژگي هاي اين گروه تنوع بسيار بالاي آن به نسبت بقيه دانشگاه ها مي باشد. در ادامه به بيان ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي گروه فرهنگ و هنر خواهيم پرداخت.

شهريه ثابت گروه فرهنگ و هنر بر اساس آخرين تغييرات صورت گرفته مبلغ 401786  تومان مي باشد. شهريه متغير اين گروه نيز در دروس عمومي واحد نظري 20108 تومان و واحد عملي 32879 تومان مي باشد. در دروس پايه ، اصلي و تخصصي واحد نظري 20735 تومان ، واحد آزمايشگاهي 30998 تومان ، واحد كارگاهي و پروژه 34353 تومان ، واحد كاربيني و كارورزي 87285 تومان مي باشد.

ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي در زيرگروه كشاورزي

رشته هاي گروه كشاورزي از لحاظ ميزان شهريه پس از گروه مديريت و خدمات اجتماعي كمترين ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي را دارد. كه در اين بخش به بيان آن خواهيم پرداخت. شهريه ثابت گروه كشاورزي بر اساس آخرين تغييرات مبلغ 381064 تومان مي باشد. شهريه متغير اين گروه نيز در دروس عمومي واحد نظري 20108 تومان و واحد عملي 32879 تومان مي باشد. در دروس پايه ، اصلي و تخصصي واحد نظري 20585 تومان ، واحد آزمايشگاهي 30003 تومان ، واحد كارگاهي و پروژه 35477 تومان ، واحد كاربيني و كارورزي 91252 تومان مي باشد.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

رشته هاي علمي كاربردي

ثبت نام علمي كاربردي

دفترچه علمي كاربردي

نتايج علمي كاربردي

شهريه علمي كاربردي

ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي

زمان ثبت نام علمي كاربردي

مطالب مرتبط با ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي

كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي

دفترچه ثبت نام كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي

اعلام نتايج كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي

منبع:

ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي

 

امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۴۳:۱۳ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 3660
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب