مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور

 

دانشگاه علمي كاربردي داراي مراكز آموزشي زيادي در سطح شهر سعادت شهر مي باشد كه هر يك از اين مراكز زير نظر سازمان ها و ارگان هاي خاصي هستند. ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي سعادت شهر هرساله در دو نوبت بصورت ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه علمي كاربردي و ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي انجام مي گيرد.

با توجه به تعداد زياد مراكز دانشگاه علمي كاربردي و تنوع رشته هاي علمي كاربردي در شهر سعادت شهر ، بسياري از متقاضيان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي سعادت شهر دچار سردرگمي مي باشند كه در اين مقاله قصد آشنايي داوطلبان با نحوه پذيرش در دانشگاه علمي كاربردي را داريم.

داوطلبان عزيز براي مشاوره تحصيلي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي سعادت شهر و اطلاع از ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي و ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي و ليست رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي سعادت شهر مي توانيد از ساعت 8 صبح تا 12 شب با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

[caption id="attachment_4344" align="aligncenter" width="600"] ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي سعادت شهر[/caption]

 ،


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۶:۴۸ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

دانشگاه علمي كاربردي داراي مراكز آموزشي زيادي در سطح شهر جهرم مي باشد كه هر يك از اين مراكز زير نظر سازمان ها و ارگان هاي خاصي هستند. ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي جهرم هرساله در دو نوبت بصورت ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه علمي كاربردي و ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي انجام مي گيرد.

با توجه به تعداد زياد مراكز دانشگاه علمي كاربردي و تنوع رشته هاي علمي كاربردي در شهر جهرم ، بسياري از متقاضيان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي جهرم دچار سردرگمي مي باشند كه در اين مقاله قصد آشنايي داوطلبان با نحوه پذيرش در دانشگاه علمي كاربردي را داريم.

داوطلبان عزيز براي مشاوره تحصيلي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي جهرم و اطلاع از ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي و ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي و ليست رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي جهرم مي توانيد از ساعت 8 صبح تا 12 شب با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

[caption id="attachment_4339" align="aligncenter" width="600"] ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي جهرم[/caption]

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۵۳:۲۱ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

دانشگاه علمي كاربردي داراي مراكز آموزشي زيادي در سطح شهر آباده مي باشد كه هر يك از اين مراكز زير نظر سازمان ها و ارگان هاي خاصي هستند. ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي آباده هرساله در دو نوبت بصورت ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه علمي كاربردي و ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي انجام مي گيرد.

با توجه به تعداد زياد مراكز دانشگاه علمي كاربردي و تنوع رشته هاي علمي كاربردي در شهر آباده ، بسياري از متقاضيان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي آباده دچار سردرگمي مي باشند كه در اين مقاله قصد آشنايي داوطلبان با نحوه پذيرش در دانشگاه علمي كاربردي را داريم.

داوطلبان عزيز براي مشاوره تحصيلي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي آباده و اطلاع از ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي و ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي و ليست رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي آباده مي توانيد از ساعت 8 صبح تا 12 شب با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

[caption id="attachment_4334" align="aligncenter" width="600"] ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي آباده[/caption]

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۶:۵۱ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

دانشگاه علمي كاربردي داراي مراكز آموزشي زيادي در سطح شهر زاهدان مي باشد كه هر يك از اين مراكز زير نظر سازمان ها و ارگان هاي خاصي هستند. ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي زاهدان هرساله در دو نوبت بصورت ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه علمي كاربردي و ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي انجام مي گيرد.

با توجه به تعداد زياد مراكز دانشگاه علمي كاربردي و تنوع رشته هاي علمي كاربردي در شهر زاهدان ، بسياري از متقاضيان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي زاهدان دچار سردرگمي مي باشند كه در اين مقاله قصد آشنايي داوطلبان با نحوه پذيرش در دانشگاه علمي كاربردي را داريم.

داوطلبان عزيز براي مشاوره تحصيلي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي زاهدان و اطلاع از ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي و ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي و ليست رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي زاهدان مي توانيد از ساعت 8 صبح تا 12 شب با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

[caption id="attachment_4329" align="aligncenter" width="600"] ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي زاهدان[/caption]

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۶:۴۰ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

دانشگاه علمي كاربردي داراي مراكز آموزشي زيادي در سطح شهر زابل مي باشد كه هر يك از اين مراكز زير نظر سازمان ها و ارگان هاي خاصي هستند. ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي زابل هرساله در دو نوبت بصورت ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه علمي كاربردي و ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي انجام مي گيرد.

با توجه به تعداد زياد مراكز دانشگاه علمي كاربردي و تنوع رشته هاي علمي كاربردي در شهر زابل ، بسياري از متقاضيان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي زابل دچار سردرگمي مي باشند كه در اين مقاله قصد آشنايي داوطلبان با نحوه پذيرش در دانشگاه علمي كاربردي را داريم.

داوطلبان عزيز براي مشاوره تحصيلي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي زابل و اطلاع از ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي و ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي و ليست رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي زابل مي توانيد از ساعت 8 صبح تا 12 شب با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

[caption id="attachment_4320" align="aligncenter" width="600"] ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي زابل[/caption]

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۳:۲۴ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

دانشگاه علمي كاربردي همه ساله در دو ورودي مختلف اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. در اين مقاله نيز به منظور بررسي شرايط و ضوابط ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مهر و بهمن 97 خواهيم پرداخت تا داوطلباني كه قصد تحصيل در اين دانشگاه براي سال 97 را دارند با اطلاعات كامل تري براي اين منظور اقدام نمايند. از اين رو در صورتي در زمينه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مهر و بهمن 97 پرسش و يا ابهامي داشته باشيد توصيه مي گردد به ادامه اين مقاله توجه نماييد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۵۲:۳۰ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

براي آن دسته از دانش آموزاني كه معمولا از سطح بالا تري به نسبت هم كلاسان خود در زمينه درسي و فعاليت هاي اجتماعي برخوردارند يكي از راه جهش تحصيلي مي باشد. جهش تحصيلي در واقع يك راه حل براي اين امر مي باشد تا دانش آموزان زمان خود را در اين مرحله هدر ندهند. از اين رو اطلاع از شرايط جهش تحصيلي مي تواند براي اين دسته از دانش آموزان و والدين آنها بسيار كار ساز باشد. به جهت اهميت اين امر در اين مقاله توضيحاتي در زمينه شرايط جهش تحصيلي ارائه خواهيم نمود. از اين رو به آن دسته از والدين و دانش آموزان كه در زمينه شرايط جهش تحصيلي سوال و يا ابهامي دشته باشند توصيه مي نماييم به ادامه اين مقاله توجه كنند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۹:۴۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

براي ورود به دانشگاه آزاد نيز به مانند دانشگاه هاي سراسري داوطلبان مي توانند از طريق شركت در آزمون استفاده نمايند. اين دسته از داوطلبان پس از شركت دركنكور سراسري و اعلام نتايج اوليه بايستي در انتخاب رشته كنكور دانشگاه آزاد شركت نمايند و از اين طريق شانس خود را براي ورود به دانشگاه امتحان نمايند. در اين مسير نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد براي اين دسته از داوطلبان مي تواند بسيار مفيد باشد. به جهت همين اهميت در اين مقاله توضيحاتي در رابطه با نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد ارائه خواهيم نمود. از اين رو در صورتي در اين رابطه ابهام و پرسش داشته باشيد توصيه مي نماييم به ادامه مقاله توجه كنيد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۲۹:۲۱ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

يكي از مراحل بسيار حساس و مهم در فرايند كنكور سراسري بحث انتخاب رشته مي باشد. در اين مرحله داوطلبان بر اساس رتبه ها و درصد هايي خود كه از طريق كانامه اوليه در زمان اعلام نتايج كنكور سراسري در اختيار آنان قرار مي گيرد بايستي اقدام به انتخاب رشته محل هايي نمايند كه به آنها علاقه دارند. در اين مرحله داوطلبان براي انجام بهتر اين اقدام مي توانند از نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري استفاده نمايند. نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري در واقع با كمك اطلاعات و داده هايي كه از كنكور سال گذشته كسب نموده مي تواند يك انتخاب رشته مناسبي را براي داوطلبان به توجه به رتبه و ساير سهميه ها انجام دهد. با توجه به اين توضيحات در اين مقاله بر آن شديم تا در زمينه نرم افزار انتخاب رشته كنكور سراسري و استفاده از آن توضيحاتي را خدمت داوطلبان كنكور سراسري ارائه نماييم.

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۱۵:۴۳ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

پس از اسن كه داوطلبان در كنكور سراسري شركت نمودند تا فاصله اعلام نتايج مي توانند از طريق كليد سوالات كنكور سراسري كه معمولا چند روز پس از اتمام كنكور از طريق سامانه سازمان سنجش در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد مي توانند درصد هاي خود را در دروس مختلف مشخص سازند. پس از اين اقدام از طريق نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري نيز مي توان رتيه داوطلب را به صورت حدودي تخمين زد. در اين مقاله در زمينه نرم افزار تخمين رتبه كنكور سراسري توضيحاتي ارائه خواهيم نمود از اين رو در صورتي در اين زمينه نياز به اطلاعات داشته باشيد توصيه مي گردد به ادامه اين مقاله توجه نماييد.

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۰۳:۵۷ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 3660
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب