مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور

 

يكي از مراحل مهم و اساسي ثبت نام كارشناسي ارشد فراگير پيام نور دانلود دفنرچه ثبت نام و اطلاع از ليست رشته هاي كارشناسي ارشد فراگير پيام نور مي باشد. چرا كه داوطلبان با اطلاع از رشته هاي فراگير دانشگاه پيام نور مي توانند با ديد بهتري براي ثبت نام و ورود به دانشگاه اقدام نمايد. اين مقاله در واقع با هدف معرفي رشته هاي كارشناسي ارشد فراگير پيام نور تدوين شده است.

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۳۴:۰۷ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي و اطلاع از ظرفيت هاي آن و واحد هاي ارائه دهند هر كدام از رشته ها از موارد مهمي است كه لازم است داوطلبان در زمينه آن اطلاعات دقيقي را كسب نمايند. و از آنجايي كه خود رشته ها و ظرفيت هاي تعيين شده براي هر كدام از اين رشته ها معمولا همه ساله دچار تغييراتي مي گردد به همين سبب اطلاعات داوطلبان در اين زمينه نياز به به روز رساني دارد. با توجه به اين موارد در اين مقاله به بيان و توضيح در زمينه ليست رشته هاي كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي خواهيم پرداخت.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۷:۵۳ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

ميزان شهريه كارداني دانشگاه علمي كاربردي ، نحوه پرداخت ، زمان پرداخت و... از مواردي است كه داوطلبان تحصيل در دانشگاه علمي كاربردي و دانشجويان اين دانشگاه بايستي در مورد آن اطلاعات دقيقي را كسب نمايند. در دانشگاه هايي كه براي تحصيل دانشجويان از آنها شهريه دريافت مي گردد اطلاعات مربوط به شهريه و هر آنچه كه در اين زمينه مطرح مي گردد امري مهم به حساب مي آيد. با وجود اين كه در برخي مقالات مانند دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي به صورت كوتاه به مقوله ميزان شهريه كارداني دانشگاه علمي كاربردي پرداخته ايم اما به جهت اهميت موضوع در اين مقاله به صورت مستقل به موضوع شهريه كارداني دانشگاه علمي كاربردي خواهيم پرداخت. به اميد اين كه مطالبي كه در اين مقاله مطرح خواهد شد مورد توجه و استفاده عزيزان قرار گيرد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۵۸:۰۹ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

موارد مختلفي كه در زمينه ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي براي دانشجويان كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي مطرح مي گردد. از اين رو داشتن اطلاعات درست و دقيق در رابطه با اين موارد از اهميت برخوردار مي باشد. در اين مورد لازم است داوطلبان اطلاعاتي كامل در  مواردي همچون زمان پرداخت ، نحوه پرداخت و ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي كسب نمايند. به جهت همين اهميت در ادامه اين مقاله توضيحاتي كامل در زمينه ميزان شهريه كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي ارائه خواهيم نمود. داوطلبان عزيز را به مطالعه دقيق ادامه اين مقاله توصيه مي كنيم.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۴۳:۱۳ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

پس از ثبت نام پيام نور توسط داوطلبان تحصيل در اين دانشگاه نتايج پيام نور يكي از كليد واژه هاي اصلي براي اين دسته از داوطلبان به حساب مي آيد. در زمينه اعلام نتايج به طور كلي مي توان گفت كه نقطه عطفي در مسير ورود به دانشگاه به حساب مي آيد و داوطلبان مي توانند از اين طريق مسير آينده تحصيلي خود را ترسيم نمايند. به همين جهت مرحله بسيار مهمي به حساب مي آيد. در زمينه اعلام نتايج مواردي از جمله زمان ، نحوه دريافت آن و يا سايت اعلام نتايج پيام نور مي تواند مطرح باشد كه در اين زمينه توضيحاتي ارائه خواهيم نمود.

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۷:۴۱ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

پس از ثبت نام دانشگاه آزاد مهمترين مورد مطرح براي اين داوطلبان نتايج اين دانشگاه مي باشد. در اين زمينه نيز معمولا سوالات مختلفي ممكن است براي اين داوطلبان مطرح باشد. از جمله اين كه نتايج دانشگاه آزاد چه زماني اعلام مي گردد يا اينكه از چه طريقي و به چه صورت مي توان نتايج دانشگاه آزاد را دريافت نمود. همچنين سوالات ديگري نيز ممكن است براي داوطلبان در اين زمينه مطرح باشد. در اين مقاله براي پاسخگويي به برخي از اين سوالات توضيحاتي ارائه خواهيم نمود كه اميد است مورد توجه داوطلبان قرار گيرد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۰۹:۱۲ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

پس از ثبت نام علمي كاربردي يكي از مهمترين موارد براي داوطلباني كه ثبت نام نموده اند نتايج علمي كاربردي مي باشد. چرا كه پس از اتمام مراحل ثبت نام داوطلبان بايستي منتظر نتيجه ثبت نام خود باشند. به همين سبب در اين زمينه سوالات متعددي براي اين دسته از داوطلبان مطرح مي باشد. اين سوالات در زمينه هاي مختلفي مي باشد كه اين مطلب براي پاسخگويي و همچنين رفع ابهامات احتمالي داوطلبان تحصيل در دانشگاه علمي كاربردي نوشته شده است. از اين رو به اين دسته از داوطلبان توصيه مي گردد ادامه اين مطلب را براي اين منظور مطالعه نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۳:۱۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

يكي از مواردي كه ممكن است براي دنشجويان در حال تحصيل دانشگاه آزاد اتفاق بيوفتد در زمينه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد است. دانشجوياني كه بنا به هر دليلي تمايل دارند دانشگاه خود را تغيير دهند مي توانند با استفاده از اين مورد محل دانشگاهي خود را تغيير دهند. نقل و انتقالات دانشگاه آزاد داراي شرايط و ضوابط خاص خود است. از اين رو داوطلبان بايستي ابتدا نسبت به اين شرايط اطلاع حاصل نمايند و پس از آن براي اين مورد اقدام نمايند. در اين مقاله توضيحاتي در اين زمينه ارائه خواهيم نمود.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۲۸:۴۸ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

اطلاع از ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي براي داوطلباني كه شرايط و قصد تحصيل در دانشگاه علمي كاربردي را دارند امري مهم به حساب مي آيد. از آنجايي كه دانشگاه علمي كاربردي بدون برگزاري آزمون و كنكور اقدام به پذبرش دانشجو در مقاطع كارداني و كارداني به كارشناسي مي نمايد از سوي داوطلبان معمولا مورد استقبال قرار مي گيرد. داوطلبان بايستي با اطلاع از رشته هايي كه در دانشگاه علمي كاربردي و در اين مقاطع ارائه مي گردد و همچنين توجه به علايق خود نسبت به انتخاب اين رشته ها اقدام نمايند. از اين رو در ابتداي امر اطلاع از اين رشته ها مهم به حساب مي آيد و به همين خاطر در ادامه اين مقاله به بيان و توضيح در زمينه ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي خواهيم پرداخت. به اميد اينكه اين مقاله و مطالب ارائه شده در اين مقاله مورد توجه و استفاده داوطلبان قرار گيرد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۱۳:۱۴ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

براي داوطلبان ورود به دانشگاه ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه علمي كاربردي شرايط و ضوابط آن و همچنين زمان شروع آن از سوالات پر تكراري است كه به دنبال يافتن پاسخ كاملي براي آن هستند. از همين روي در اين مقاله براي پاسخگويي به اين سوال و سوالات مشابه به ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه علمي كاربردي توضيحاتي ارائه خواهيم نمود. به اميد اينكه اين مقاله پاسخگوي مناسب و كاملي براي اين دسته از داوطلبان باشد. از اين رو داوطلبان تحصيل در مقطع كارداني دانشگاه علمي كاربردي را مطالعه ادامه اين مقاله دعوت مي نماييم.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۷:۲۱ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 3660
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب