مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور

 

براي آن دسته از دانشگاه هاي كشور كه براي تحصيل در آنها دانشجويان بايستي شهريه پرداخت نمايند اطلاع از ميزان آن اهميت دارد. دانشگاه علمي كاربردي نيز از اين جمله دانشگاه ها مي باشد. از اين رو اطلاع از ميزان و موارد مرتبط با شهريه علمي كاربردي براي اين دسته از دانشجويان و داوطلبان تحصيل در دانشگاه علمي كاربردياهميت دارد. در اين زمينه سوالات متعددي ممكن است براي اين دسته از افراد مطرح باشد. اين مقاله در واقع براي پاسخگويي به اين دسته از سوالات و رفع ابهام در زمينه شهريه علمي كاربردي نوشته شده كه اميد است مورد توجه و استفاده داوطلبان قرار گيرد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۴۱:۵۱ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

پس از اتمام مراحل ثبت نام داوطلبان شركت در آزمون ورودي مدارس تيزهوشان و با نزديكي به زمان برگزاري آزمون داوطلبان بايد نسب به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اقدام نمايند. چرا كه بدون كارت ورود به جلسه امكان اين كه داوطلب در آزمون شركت نمايد وجود ندارد. از اين رو داوطلبان بايستي نسبت به زمان دريافت كارت ورود به جلسه و نحوي دريافت آن اطلاعات دقيقي را داشته باشند. به همين سبب در ادامه اين مقاله در زمينه كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان توضيحاتي كامل ارائه خواهيم نمود.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۶:۴۲ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

داوطلباني كه متقاضي تحصيل در مدارس تيزهوشان شهر اردبيل مي باشند بايستي پس از انجام ثبت نام آزمون تيزهوشان و  پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل اقدام نمايند.

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل بر اساس اطلاعيه سازمان استعدادهاي درخشان از يك هفته مانده به روز برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان بايد براي دريافت كارت آزمون اقدام نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۹:۱۹ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اروميه - www.azmoon.medu.ir

داوطلباني كه متقاضي تحصيل در مدارس تيزهوشان شهر اروميه مي باشند بايستي پس از انجام ثبت نام آزمون تيزهوشان و  پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اروميه اقدام نمايند.

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اروميه بر اساس اطلاعيه سازمان استعدادهاي درخشان از يك هفته مانده به روز برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان بايد براي دريافت كارت آزمون اقدام نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۵:۴۳ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

داوطلباني كه متقاضي تحصيل در مدارس تيزهوشان شهر اصفهان مي باشند بايستي پس از انجام ثبت نام آزمون تيزهوشان و  پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اصفهان اقدام نمايند.

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اصفهان بر اساس اطلاعيه سازمان استعدادهاي درخشان از يك هفته مانده به روز برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان بايد براي دريافت كارت آزمون اقدام نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۷:۴۵ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

داوطلباني كه متقاضي تحصيل در مدارس تيزهوشان شهر اهواز مي باشند بايستي پس از انجام ثبت نام آزمون تيزهوشان و  پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اهواز اقدام نمايند.

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اهواز بر اساس اطلاعيه سازمان استعدادهاي درخشان از يك هفته مانده به روز برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان بايد براي دريافت كارت آزمون اقدام نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۴:۱۰ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

داوطلباني كه متقاضي تحصيل در مدارس تيزهوشان شهر ايلام مي باشند بايستي پس از انجام ثبت نام آزمون تيزهوشان و  پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان ايلام اقدام نمايند.

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان ايلام بر اساس اطلاعيه سازمان استعدادهاي درخشان از يك هفته مانده به روز برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان بايد براي دريافت كارت آزمون اقدام نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۲:۱۹ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

داوطلباني كه متقاضي تحصيل در مدارس تيزهوشان شهر بجنورد مي باشند بايستي پس از انجام ثبت نام آزمون تيزهوشان و  پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان بجنورد اقدام نمايند.

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان بجنورد بر اساس اطلاعيه سازمان استعدادهاي درخشان از يك هفته مانده به روز برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان بايد براي دريافت كارت آزمون اقدام نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۲:۲۲ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

داوطلباني كه متقاضي تحصيل در مدارس تيزهوشان شهر بيرجند مي باشند بايستي پس از انجام ثبت نام آزمون تيزهوشان و  پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان بيرجند اقدام نمايند.

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان بيرجند بر اساس اطلاعيه سازمان استعدادهاي درخشان از يك هفته مانده به روز برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان بايد براي دريافت كارت آزمون اقدام نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۱:۰۲ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

داوطلباني كه متقاضي تحصيل در مدارس تيزهوشان شهر تبريز مي باشند بايستي پس از انجام ثبت نام آزمون تيزهوشان و  پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز اقدام نمايند.

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز بر اساس اطلاعيه سازمان استعدادهاي درخشان از يك هفته مانده به روز برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان بايد براي دريافت كارت آزمون اقدام نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۵:۲۳ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 3660
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب