مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد يكي از مهمترين ثبت نام هاي بدون كنكور براي ورود به دانشگاه به حساب مي آيد. اين ثبت نام كه جند سالي توسط دانشگاه آزاد در تمامي واحد هاي آن انجام مي گيرد از ثبت نام هاي پر متقاضي در سطح كشور به حساب مي آيد. به همين جهت اطلاع از شرايط و ضوابط آن براي داوطلباني كه به دنبال ورود به دانشگاه هستند امري بسيار مهم به حساب مي آيد. در اين مقاله براي اينكه ذهنيت مناسبي در زمينه شرايط و ضوابط ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد  كسب نماييد توضيحاتي ارائه خواهيم نمود.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۵:۵۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه آزاد در اين چند دهه از فعاليت خود توانسته است سطح بالايي از تقاظاي جامعه براي تحصيلات دانشگاهي را پاسخگو باشد. اولين مرحله براي تحصيل در دانشگاه آزاد به مانند ديگر دانشگاه ها ثبت نام مي باشد. از اين رو ثبت نام دانشگاه آزاد و مواردي كه مربوط به اين ثبت نام مي باشد ممكن است مورد سوال داوطلبان قرار گيرد. در اين مقاله به طور كلي در زمينه ثبت نام دانشگاه آزاد توضيحاتي ارائه خواهيم نمود تا با ابهامات داوطلبان رد اين زمينه پاسخ داده شود.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۶:۴۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته بورس يكي از رشته هاي علمي كاربردي مي باشد كه به دليل پرطرفدار بودن اين رشته ، جو رقابتي بالايي را در ميان داوطلبان علاقه مند به تحصيل در رشته بورس ايجاد نموده است ، بطوري كه علي رغم ظرفيت پذيرش بالاي واحدهاي مختلف دانشگاه علمي كاربردي هر ساله داوطلبان زيادي از پذيرش در رشته بورس دانشگاه علمي كاربردي باز مي مانند.

در اين مقاله به معرفي رشته بورس ، ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته بورس و همچنين زمان و شرايط پذيرش دانشگاه علمي كاربردي در رشته بورس خواهيم پرداخت.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۷:۴۳ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته تجهيزات پزشكي يكي از رشته هاي علمي كاربردي مي باشد كه به دليل پرطرفدار بودن اين رشته ، جو رقابتي بالايي را در ميان داوطلبان علاقه مند به تحصيل در رشته تجهيزات پزشكي ايجاد نموده است ، بطوري كه علي رغم ظرفيت پذيرش بالاي واحدهاي مختلف دانشگاه علمي كاربردي هر ساله داوطلبان زيادي از پذيرش در رشته تجهيزات پزشكي دانشگاه علمي كاربردي باز مي مانند.

در اين مقاله به معرفي رشته تجهيزات پزشكي ، ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته تجهيزات پزشكي و همچنين زمان و شرايط پذيرش دانشگاه علمي كاربردي در رشته تجهيزات پزشكي خواهيم پرداخت.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۵۹:۵۰ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته كامپيوتر يكي از رشته هاي علمي كاربردي مي باشد كه به دليل پرطرفدار بودن اين رشته ، جو رقابتي بالايي را در ميان داوطلبان علاقه مند به تحصيل در رشته كامپيوتر ايجاد نموده است ، بطوري كه علي رغم ظرفيت پذيرش بالاي واحدهاي مختلف دانشگاه علمي كاربردي هر ساله داوطلبان زيادي از پذيرش در رشته كامپيوتر دانشگاه علمي كاربردي باز مي مانند.

در اين مقاله به معرفي رشته كامپيوتر ، ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته كامپيوتر و همچنين زمان و شرايط پذيرش دانشگاه علمي كاربردي در رشته كامپيوتر خواهيم پرداخت.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۴۸:۴۵ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته صنايع غذايي يكي از رشته هاي علمي كاربردي مي باشد كه به دليل پرطرفدار بودن اين رشته ، جو رقابتي بالايي را در ميان داوطلبان علاقه مند به تحصيل در رشته صنايع غذايي ايجاد نموده است ، بطوري كه علي رغم ظرفيت پذيرش بالاي واحدهاي مختلف دانشگاه علمي كاربردي هر ساله داوطلبان زيادي از پذيرش در رشته صنايع غذايي دانشگاه علمي كاربردي باز مي مانند.

در اين مقاله به معرفي رشته صنايع غذايي ، ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته صنايع غذايي و همچنين زمان و شرايط پذيرش دانشگاه علمي كاربردي در رشته صنايع غذايي خواهيم پرداخت.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۹:۵۴ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته زيبايي پوست و مو يكي از رشته هاي علمي كاربردي مي باشد كه به دليل پرطرفدار بودن اين رشته ، جو رقابتي بالايي را در ميان داوطلبان علاقه مند به تحصيل در رشته زيبايي پوست و مو ايجاد نموده است ، بطوري كه علي رغم ظرفيت پذيرش بالاي واحدهاي مختلف دانشگاه علمي كاربردي هر ساله داوطلبان زيادي از پذيرش در رشته زيبايي پوست و مو دانشگاه علمي كاربردي باز مي مانند.

در اين مقاله به معرفي رشته زيبايي پوست و مو ، ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته زيبايي پوست و مو و همچنين زمان و شرايط پذيرش دانشگاه علمي كاربردي در رشته زيبايي پوست و مو خواهيم پرداخت.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۰:۱۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته مددكاري اجتماعي يكي از رشته هاي علمي كاربردي مي باشد كه به دليل پرطرفدار بودن اين رشته ، جو رقابتي بالايي را در ميان داوطلبان علاقه مند به تحصيل در رشته مددكاري اجتماعي ايجاد نموده است ، بطوري كه علي رغم ظرفيت پذيرش بالاي واحدهاي مختلف دانشگاه علمي كاربردي هر ساله داوطلبان زيادي از پذيرش در رشته مددكاري اجتماعي دانشگاه علمي كاربردي باز مي مانند.

در اين مقاله به معرفي رشته مددكاري اجتماعي ، ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته مددكاري اجتماعي و همچنين زمان و شرايط پذيرش دانشگاه علمي كاربردي در رشته مددكاري اجتماعي خواهيم پرداخت.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۲۱:۳۹ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته مديريت يكي از رشته هاي علمي كاربردي مي باشد كه به دليل پرطرفدار بودن اين رشته ، جو رقابتي بالايي را در ميان داوطلبان علاقه مند به تحصيل در رشته مديريت ايجاد نموده است ، بطوري كه علي رغم ظرفيت پذيرش بالاي واحدهاي مختلف دانشگاه علمي كاربردي هر ساله داوطلبان زيادي از پذيرش در رشته مديريت دانشگاه علمي كاربردي باز مي مانند.

در اين مقاله به معرفي رشته مديريت ، ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته مديريت و همچنين زمان و شرايط پذيرش دانشگاه علمي كاربردي در رشته مديريت خواهيم پرداخت.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۱۰:۰۷ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته مكانيك يكي از رشته هاي علمي كاربردي مي باشد كه به دليل پرطرفدار بودن اين رشته ، جو رقابتي بالايي را در ميان داوطلبان علاقه مند به تحصيل در رشته مكانيك ايجاد نموده است ، بطوري كه علي رغم ظرفيت پذيرش بالاي واحدهاي مختلف دانشگاه علمي كاربردي هر ساله داوطلبان زيادي از پذيرش در رشته مكانيك دانشگاه علمي كاربردي باز مي مانند.

در اين مقاله به معرفي رشته مكانيك ، ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي رشته مكانيك و همچنين زمان و شرايط پذيرش دانشگاه علمي كاربردي در رشته مكانيك خواهيم پرداخت.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۸:۲۴ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 3660
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب