مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور

مدارس نمونه دولتي همدان بر اساس رويه سال هاي قبل ، براي سالتحصيلي جديد نيز از ميان متقاضيان تحصيل در اين مدارس ثبت نام بعمل مي آورد. ثبت نام آزمون نمونه دولتي استان همدان در دو پايه تحصيلي هفتم و دهم انجام مي گيرد و دانش آموزان مي توانند با اطلاع از شرايط ثبت نام آزمون نمونه دولتي تبريز در اين آزمون شركت نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۵۰:۱۹ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه آزاد نيز به مانند برخي از دانشگاه هاي كشور با تنظيم يك سري قوانين و ضوابط اقدام به پذيرش بدون آزمون مي نمايند. در اين نوع از پذيرش داوطلبان بدون اينكه در آزمون ورودي شركت نمايند در صورت داشتن شرايط اوليه مي توانند پذيرش دانشگاه مورد نظر را كسب نمايند. ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد يكي از از پر متقاظي ترين ثبت نام هاي در اين چند سال اخير بوده است. و با توجه به اين كه دانشگاه آزاد در تمامي مقاطع تحصيلي اقدام به ثبت نام بدون آزمون مي نمايد از اين رو مي تواند گزينه بسيار خوبي براي داوطلبان ورود به دانشگاه باشد. در اين مقاله در زمينه شرايط و ضوابط كلي ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد توضيحاتي ارائه خواهيم نمود.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۰:۴۰ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه پيام نور نيز به مانند ديگر دانشگاه ها مانند دانشگاه آزاد و دانشگاه علمي كاربردي با برخي شرايط و ضوابط همه ساله انجام مي گيرد. داوطلباني كه به دنبال تحصيل در دانشگاه پيام نور هستند مي توانند دانشگاه پيام نور را به عنوان يك گزينه اصلي براي خود در نظر داشته باشند. و با توجه سطح علمي اين دانشگاه و امكاناتي كه اين دانشگاه براي تحصيل دانشجويان خود در نظر مي گيرد گزينه خوبي براي ادامه تحصيل اين دسته از داوطلبان به حساب مي آيد. به همين سبب در اين مقاله به توضيح ثبت نام بدون كنكور دانشگاه پيام نور خواهيم پرداخت.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۵:۵۰ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه آزاد يكي از مراكز علمي مهم كشور مي باشد كه در مقاطع مختلف اقدام به جذب و آموزش دانشجو مي كند. و داراي ثبت نام هاي متعدد مي باشد. ثبت نام بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد نيز يكي از اين ثبت نام هاي دانشگاه آزاد مي باشد. كه به جهت جايگاه مهمي كه اين مقطع تحصيلي دارد ثبت نام بدون آزمون دكتري دانشگاه آزاد داراي حساسيت هاي زيادي مي باشد و همچنين اين ثبت نام داراي برخي شرايط و ضوابطي مي باشد كه در اين مقاله توضيحاتي در اين زمينه ارائه خواهيم نمود.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۱:۰۴ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

پس از تغييرات گسترده اي كه در زمينه پذيرش مقطع دكتري صورت گرفت يكي از مواردي كه باعث ايجاد ابهام براي داوطلبان اين مقطع گرديد در زمينه ثبت نام بدون كنكور دكتري دانشگاه پيام نور بوده است. از اين رو در اين مقاله با هدف پاسخگويي به سوالاتي كه در زمينه ثبت نام بدون كنكور دكتري دانشگاه پيام نور براي داوطلبان ايحاد شده است منتشر شده است. به همين سبب براي آن دسته از داوطلبان دكتري دانشگاه پيام نور كه در اين زمينه به دنبال كسب اطلاعات در اين زمينه مي گردند توصيه مي شود ادامه اين مقاله را مطالعه نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۷:۱۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

رشته هاي پيراپزشكي به جهت اينكه از لحاظ بازار كار جايگاه بسيار خوبي در سطح كشور دارند مورد توجه اكثر داوطلبان قرار مي گيرند. در اين ميان ثبت نام بدون كنكور رشته هاي پيراپزشكي نيز يكي از راه هاي آسان براي تحصيل در اين رشته مي باشند. داوطلباين كه در گروه علوم تجربي در آزمون سراسري شركت نموده اند مي توانند با توجه به برخي شرايط و ضوابط از طريق ثبت نام بدون كنكور رشته هاي پيراپزشكي در اين دسته از رشته ها تحصيل نمايند. در ادامه اين مقاله به توضيح اين شرايط خواهيم پرداخت.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۱:۴۸ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه علمي كاربردي با برخورداري از امكانات و هچنين رشته هاي تخصصي با توجه به اين كه پذيرش بدون كنكور در اين رشته ها را دارد ، گزينه بسيار مناسبي براي ادامه تحصيل داوطلبان به حساب مي آيد. از اين رو ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي و موارد مرتبط با اين ثبت نام در اين چند ساله بسيار مورد توجه داوطلبان قرار گرفته است. در زمينه ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي ممكن است براي اين دسته از داوطلبان سوالاتي مطرح گردد. اين مقاله در واقع با هدف توضيح در اين زمينه براي رفع ابهامات ناشي از اين موضوع نگاشته شده است.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۵:۱۷ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

يكي از ساده ترين راه هاي براي ورود داوطلبان به دانشگاه ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد مي باشد. در اين ثبت نام كه همانگونه كه از عنوان آن مشخص مي باشد ، بدون برگزاري آزمون داوطلبان مي توانند پذيرش و تحصيل در دانشگاه آزاد را كسب نمايند. البته يك سري شرايط اوليه براي ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد وجود دارد كه اطلاع از آن و موارد ديگر كه مربوط به ثبت نام كارداني دانشگاه آزاد است ، براي داوطلبان ضروري به حساب مي آيد. با توجه به اين اهميت در ادامه اين مقاله به توضيح و تشريح اين موارد خواهيم پرداخت از اين رو مطالعه ادامه اين مقاله را به داوطلباني كه قصد تحصيل در مقطع كارداني دانشگاه آزاد را دارند توصيه مي گردد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۲:۰۳ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

براي داوطلبان ورود به دانشگاه ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه علمي كاربردي شرايط و ضوابط آن و همچنين زمان شروع آن از سوالات پر تكراري است كه به دنبال يافتن پاسخ كاملي براي آن هستند. از همين روي در اين مقاله براي پاسخگويي به اين سوال و سوالات مشابه به ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه علمي كاربرديتوضيحاتي ارائه خواهيم نمود. به اميد اينكه اين مقاله پاسخگوي مناسب و كاملي براي اين دسته از داوطلبان باشد. از اين رو داوطلبان تحصيل در مقطع كارداني دانشگاه علمي كاربردي را مطالعه ادامه اين مقاله دعوت مي نماييم.

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۳:۳۵ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

يكي از كليد واژه ها ي پر جستجو در زمينه ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ثبت نام بدون كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي مي باشد. چرا كهدانشگاه علمي كاربردي نيز با رعايت پاره اي ضوابط و قواعد اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مي نمايد. از آنجايي كه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشدداراي شرايط ويژه اي مي باشد دانشگاه هايي هم كه در اين مقطع دانشجو پذيرش مي كنند نيز بايستي داراي شرايط خاصي باشند. از اين رو داوطلباني كه قصد تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد را دارند توصيه مي شود ادامه اين مقاله را حتما مطالعه نمايند تا در زمينه ثبت نام بدون كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه علمي كاربردي اطلاعات مفيدي بدست آورند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۴:۴۰ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 3660
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب