مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور

يكي از اصلي ترين وجوه تمايز ثبت نام كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه سراسري در زمينه انتخاب رشته كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه سراسري مي باشد. اين تمايز در زمينه زمان و نحوه انجام آن مي باشد كه در اين مقاله به بررسي آن خواهيم پرداخت. از اين رو به داوطلبان تحصيل در اين مقطع توصيه مي گردد كه براي كسب اطلاعات لازم در زمينه انتخاب رشته كنكور كارداني به كارشناسي دانشگاه سراسري ادامه اين مقاله را مطالعه نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۰۷:۵۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

يكي از مواردي كه در زمينه ثبت نام كنكور كارداني فني حرفه اي بايستي مورد توجه داوطلبان كاردانيدانشگاهسراسري قرار گيرد انتخاب رشته كنكور كارداني فني حرفه اي مي باشد. پرا كه يكي از موارد كه باعث تمايز آزمون كاردانيدانشگاهسراسري با ساير آزمون ها همين انتخاب رشته كنكور كارداني فني حرفه اي مي باشد.دليل اين تمايز نيز به جهت زمان انجام آن مي باشد كه در زمان ثبت نام بايستي صورت گيرد. با توجه به اين توضيحات در اين مقاله در زمينه انتخاب رشته كنكور كارداني فني حرفه اي توضيحاتي براي رفع ابهام ارائه خواهيم نمود.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۰۳:۵۷ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

آن دسته از داوطلبان كارشناسي ارشد دانشگاه سراسري و دانشگاه آزاد كه در آزمون ارشد ثبت نام نموده و در آن شركت كرده اند پس از اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد بايستي با توجه به كارنامه اوليه خود اقدام انتخاب رشته كنكور كارشناسي ارشد نمايند. انتخاب رشته كنكور كارشناسي ارشد به مانند ديگر انتخاب رشته هاي آزمون سراسري پس از اعلام نتايج اوليه از طريق سامانه سازمان سنجش صورت مي گيرد. البته با اين تفاوت كه براي دانشگاه آزاد داوطلبان از طريق سامانه مستقل اين دانشگاه اقدام نمايند. با توجه به اين توضيحات در صورتي كه داوطلبان در زمينه انتخاب رشته كنكور كارشناسي ارشد سوالات و ابهاماتي داشته باشند مي توانند به ادامه اين مقاله مراجعه نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۹:۵۳ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

همانگونه كه در بخش هاي مختلف بيان شد ثبت نام آزمون تيزهوشان مراحل مختلفي را دارد كه پرداخت هزينه ثبت نام تيزهوشان نيز يكي از اين مراحل ثبت نام مي باشد. براي تمامي آزمون هايي كه توسط بخش هاي مختلف برگزار مي شود هزينه هايي دريافت مي گردد. اين هزينه ها ممكن است به روش هاي مختلفي پرداخت گردد. براي ثبت نام آزمون تيزهوشان نيز هزينه اي بايستي پرداخت گردد كه در ادامه اين مقاله در اين زمينه توضيحاتي ارائه خواهيم نمود كه اميدواريم مورد استفاده داوطلباني كه قصد ثبت نام و شركت در آزمون تيزهوشان را دارند قرار گيرد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۵:۲۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

آخرين فرصت ورود به دانشگاه در كشور تكميل ظرفيت مي باشد. دانشگاه آزاد نيز به مانند ديگر دانشگاه هاي كشور همه ساله براي دو ورودي مهر و بهمن ماه دوره تكميل ظرفيت دارد. تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد در بازه هاي زماني خاصي صورت مي گيرد. آن دسته از داوطلبان دانشگاه آزاد كه فرصت حضور در دانشگاه را در زمان ثبت نام دانشگاه آزاد كسب نكرده اند مي توانند از فرصت تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد براي ورود به دانشگاه استفاده نمايند. در صورتي كه داوطلبان در اين زمينه به دنبال كسب اطلاعات هستند مي توانند ادامه اين مقاله را مطالعه نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۰:۵۸ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

همه ساله پس از انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و ثبت نام داوطلبان قبول شده معمولا براي برخي از رشته محل ها ظرفيت خالي مي ماند. براي پر نمودن اين ظرفيت خالي معمولا انتخاب رشته مجددي انجام مي گيرد كه از آن با عنوان تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد ياد مي شود. در واقع تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد آخرين فرصت براي ورود به دانشگاه براي داوطلبان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد مي باشد. در اين مقاله در اين زمينه توضيحاتي ارائه خواهيم نمود كه مي تواند براي داوطلبان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد مفيد باشد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۴۶:۳۹ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

كارشناسي ارشد نيز به مانند ديگر مقاطع تحصيلي به منظور تكميل نمودن ظرفيت تحصيلي خود همه ساله اقدام به تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد سراسري مي نمايد. اين مورد براي آن دسته از داوطلبان كه در زمان اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد سراسري در رشته محل هاي انتخابي خود پذيرش كسب نكرده و يا اين كه از رشته محل پذيرش شده قصد انصراف دارند. براي اين دسته از داوطلبان آخرين فرصت تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد سراسري مي باشد از اين رو نمي توان به راحتي از اين موضوع گذر نمود و نياز به توجه ويژه مي باشد. به جهت همين اهميت در اين مقاله توضيحاتي در زمينه تكميل ظرفيت ارشد دانشگاه سراسري ارائه خواهيم نمود.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۴۱:۱۴ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

تكميل ظرفيت كنكور دانشگاه آزاد در واقع آخريت فرصت براي آن دسته از داوطلبان دانشگاه آزاد مي باشد كه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مورد پذيرش قرار نگرفته اند. و از آنجايي كه در صورت عدم قبولي داوطلبان در اين مرحله ديگر فرصتي براي حضور در دانشگاه را ندارند بسيار اهميت دارد. در ادامه اين مقاله به جهت اهميت اين موضوع به طور كامل در اين زمينه توضيحاتي ارائه خواهيم نمود. به اميد اين كه مورد توجه و استفاده داوطلبان كارشناسي دانشگاه آزاد قرار گيرد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۳۶:۵۱ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه سراسري همه ساله به منظور  كامل نمودن ظرفيت هاي خالي مانده خود اقدام به برگزاري تكميل ظرفيت كنكور سراسري مي نمايد. در واقع مي توان گفت كهتكميل ظرفيت كنكور سراسري آخرين فرصت داوطلبان براي ورود به دانشگاه مي باشد از اين رو نمي توان به راحتي از اين فرصت چشم پوشي نمود. در اين مقاله با توجه به اين توضيحات ، در زمينه تكميل ظرفيت كنكور سراسري و شرايط آن مطالبي را ارايه خواهيم نمود كه مي واند براي داوطلبان ورود به دانشگاه سراسري مفيد باشد.

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۵:۰۵ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام آزمون تيزهوشان از جمله ثبت نام هاي مهم در سطح مدارس مي باشد . به گونه اي كه اطلاع از زمان نحوه انجام آن از مواردي است كه بسيار مورد توجه داوطلبان قرار مي گيرد. مدارس تيزهوشان از جمله مدارسي است كه براي ورود به اين مدارس دانش آموزان بايد در آزمون ورودي آن شركت نموده و حدنصاب تعيين شده را كسب نمايند.

در اين مقاله در زمينه نحوه ثبت نام و شرايط خاص ثبت نام آزمون تيزهوشان توضيحاتي خواهيم داد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۱:۱۸ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 3660
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب