مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور

براي كسب موفقيت در هر هدفي ناگزير به ارائه يك برنامه جهت رسيدن به آن هدف هستيم. حال اگر اين هدف در ارتباط با آينده تحصيلي و شغلي ما باشد اهميت برنامه ريزي براي آن دو چدان مي گردد. براي داوطلبان كنكور سراسري علوم انساني نيز به همين صورت مي باشد. به همين جهت يكي از گام هاي اصلي در مسير رسيدن به هدف نهايي اين دسته از داوطلبان بايستي برنامه ريزي كنكور انساني باشد. در زمينه برنامه ريزي كنكور انساني موارد مختلفي ممكن است تاثير گذار باشد. اين كه اين برنامه چه مواردي را شامل مي گردد و يا اصول اصلي در آن چه مي باشد نيازمند كسب اطلاعات مي باشد. اين مقاله نيز با همين هدف نگاشته شده است و در اين مقاله ما به دنبال ارائه يك ديدگاه مناسب براي داوطلبان در زمينه برنامه ريزي كنكور انساني هستيم. از اين رو به آن دسته از داوطلبان كه در زمينه برنامه ريزي كنكور سراسري ابهاماتي دارند توصيه مي گردد به ادامه اين مقاله توجه نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۱۱:۴۸ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

يكي از اصلي ترين گام ها در مسير آماده سازي داوطلب براي كنكور سراسري تجربي براي داوطلبان برنامه ريزي كنكور تجربي مي باشد. چرا كه برنامه ريزي در هر امري به مانند يك نقشه راه مي باشد كه ازطريق اين نقشه راه داوطلبان به اهداف مشخص شده خود خواهند رسيد. به همين جهت اولين و مهمترين اقدام در اين مسير يك برنامه ريزي مدون مي باشد. در اين مقاله نيز گام هاي مهم براي برنامه ريزي كنكور تجربي را براي داوطلبان بيان خواهيم نمود تا با استفاده از آن بتوانند براي خودشان يك برنامه مناسب تدوين نمايند. با توجه به اين توضيحات داوطلباني كه در زمينه برنامه ريزي كنكور تجربي سوالات و يا ابهاماتي دارند ادامه اين مقاله را توصيه مي كنيم. به اميد اين كه مطالب مطرح شده در اين مقاله مورد توجه و همچنين مورد استفاده داوطلبان كنكور تجربي قرار گيرد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۰۶:۴۰ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

در مطالب قبل كه در زمينه برنامه برنامه يزي كنكور تجربي و برنامه ريزي كنكور انساني بيان كردم كه پروسه برنامه ريزي كنكور سراسري براي آماده سازي كنكور امري بسيار مهم به حساب مي آيد. داوطلبان نيز بايستي در اين مسير بخشي از تايم خود را براي برنامه ريزي كنكور سراسري اختصاص دهند. در اين مقاله نيز در ادامه در زمينه برنامه ريزي كنكور رياضي و موارد مطرح در آن توضيحاتي ارائه خواهيم نمود. كنكور رياضي در كنار گروه هاي تجربي و انساني جز گروه هاي پر متقاضي و با رقابت بالا مي باشد. به همين دليل داوطلبان بايستي در زمينه برنامه ريزي كنكور رياضي توجه ويژه اي داشته باشند و با دقت در اين زمينه عمل نمايند. با توجه به اين توضيحات براي آن دسته از داوطلبان كه در زمينه برنامه ريزي كنكور سراسري براي گروه تجربي نياز به اطلاعات دارند ادامه اين مقاله را توصيه مي نماييم.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۰۲:۵۰ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

گروه زبان نيز به مانند گروه هنر جزء گروه هاي شناور به حساب مي آيد كه در آن داوطلبان ساير گروه ها نيز مي توانند شركت نمايند. داوطلبان در اولين گام براي آماده سازي اين كنكور بايستي به مانند ديگر گروه ها اقدام به برنامه ريزي كنكور سراسري نمايند. چرا كه بدون داشتن يك برنامه مدون و مناسب امكان موفقيت در اين آزمون بسيار سخت مي باشد. در اين مقاله به بررسي برنامه ريزي كنكور زبان خواهيم پرداخت. تا در  اين زمينه داوطلبان بتوانند يك نگرش مناسبي را كسب نمايند. با توجه به اين توضيحات در صورتي داوطلبان در زمينه برنامه ريزي كنكور زبان نياز به كسب اطلاعات كلي باشند مطالعه ادامه اين مقاله توصيه مي گردد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۵۸:۴۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

گروه آزمايشي هنر در كنار زبان جزء گروه هايي مي باشد كه داوطلبان از ساير گروه ها نيز مي توانند در اين آزمون شركت نمايند. از اين رو برنامه ريزي كنكور هنر براي داوطلباني شركت كننده در اين آزمون اهميت بسزايي دارد. با توجه به اين كه در اين گروه آموزشي تعداد شركت كننده گان و به همان نسبت ميزان ظرفيت كم مي باشد از اين رو رقابت براي رشته هاي خوب آن بسيار بالا مي بادش كه اين خود باعث مي گردد داوطلبان در زمينه برنامه ريزي كنكور هنر توجه خاصي داشته باشند و به شكل مناسبي براي آزمون آماده گردند. در اين مقاله نيز به مانند ديگر مقالات مرتبط با برنامه ريزي كنكور سراسري به توضيحاتي در زمينه برنامه ريزي كنكور هنر خواهيم پرداخت. به اميد اين كه مطالب ارائه شده در اين مقاله مورد توجه و استفاده داوطلبان كنكور هنر قرار گيرد.

برنامه ريزي كنكور هنر

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه  برنامه ريزي كنكور هنر و بطور كلي درباره برنامه ريزي كنكور سراسري  مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

[caption id="attachment_2989" align="aligncenter" width="600"]برنامه ريزي كنكور هنر برنامه ريزي كنكور هنر[/caption]

 

موارد مطرح در برنامه ريزي كنكور هنر

با توجه به اين كه براي تمامي داوطلبان گروه هاي آموزشي امكان شركت در آزمون گروه هنر وجود داشته و همچنين ظرفيت هاي در نظر گرفته شده براي رشته هاي اين گروه به نسبت ساير گروه ها اندك به حساب مي آيد از اين رو داوطلبان بايستي در زمينه برنامه ريزي كنكور هنر توجه ويژه اي داشته باشند. البته براي بسياري از داوطلبان ساير گروه ها ها شركت در كنكور هنر در واقع شانس دومي است كه اهميت چنداني براي آنها ندارد و در واقع هدف اصلي اين دسته از داوطلبان به حساب نمي آيد. از اين رو رقابت اصلي ميان داوطلبان اندك اما بسيار شديد خواهد بود. در اين بخش از مقاله به بيان فهرست وار مواردي كه در زمينه برنامه ريزي كنكور هنربايستي مورد توجه داوطلبان قرار گيرد خواهيم پرداخت تا در ابتداي امر با مطالبي كه در اين مقاله در زمينه برنامه ريزي كنكور هنر بيان خواهد شد اطلاع حاصل نمياند و پيش زمينه مناسبي برا اين دسته از داوطلبان باشد. از جمله اين موارد مي توان به اين چند مورد اشاره نمود.

  1. گام اول در برنامه ريزي كنكور هنر تعيين هدف
  2. گام دوم در برنامه ريزي كنكور هنر استفاده از منابع مناسب
  3. گام سوم پياده سازي برنامه

 

گام اول در برنامه ريزي كنكور هنر تعيين هدف

هر حركت و اقدامي از سوي افراد بدون داشتن هدف محكوم به شكست در همان ابتداي راه مي باشد. حال اگر مسيري به اهميت كنكور باشد كه در آينده تحصيلي و شغلي افراد تاثيرگذار باشد تعيين هدف اهميت چند برابري خواهد داشت. به همين جهت داوطلبان در برنامه ريزي كنكور هنر اولين گام را تعيين هدف قرار دهند و در اين زمينه نيز تاحدي بلند پرواز باشند. البته اين بلند پروازي در حدي باشد كه امكان دستيابي به آن وجود داشته باشد.  اين اهداف تعيين شده در واقع ميزان تلاشي كه داوطلب براي رسيدن به هدف را صرف نمايد را مشخص مي سازد. همچنين اين اهداف به فعاليت هاي داوطلبان جهت مي دهند و باعث ايجاد انگير در داوطلبان مي شود تا بتوانند در برنامه ريزي كنكور هنر عملكرد مناسبي از خود را نشان دهند.

گام دوم در برنامه ريزي كنكور هنر انتخاب و استفاده از منابع مناسب

در تمامي آزمون هاي سراسري داوطلبان بايستي استفاده و به كارگيري منابع مناسب را يكي از رموز موفقيت خود بدانند. در برنامه ريزي كنكور هنر نيز به همين صورت مي باشد. داوطلبان بايستي يكي از مهمترين بخش هاي كار خود را در زمينه انتخاب منابع مناسب و كاربردي بدانند. نيازي وجود ندارد كه حتما تمامي منابع به يك ميزان مطالعه گردد چرا كه تاثيري هر كدام از منابع در موفقيت در آزمون دارند به يك ميزان نمي باشد. از اين رو در برخي منابع و دروس تمركز بيشتري داشته باشند. با توجه به اين توضيحات لازم است داوطلبان بايستي در زمينه منابع دست به انتخاب زنند و منابع مناسب را گلچين نمايند.

[caption id="attachment_2990" align="aligncenter" width="600"]برنامه ريزي كنكور گروه هنر برنامه ريزي كنكور گروه هنر[/caption]

 

گام سوم پياده سازي برنامه

اين مرحله در واقع يكي از مهمترين مراحل به حساب مي آيد. چرا كه داوطلبان در صورتي بهترين برنامه ريزي را داشته باشند و در كنار آن بهترين منابع را تهيه نمايند اما اين برنامه را پياده نسازند و بدان عمل نكننده هيچ ارزشي نخواهد داشت. از اين رو در برنامه ريزي كنكور هنر اصل پياده سازي آن اهميت زيادي دارد. اما موردي كه داوطلبان بايستي توجه داشته باشند اين نكته است كه برنامه اي را تنظيم نمايند كه امكل عملي ساختن آن وجود داشته باشد. به همين جهت معمولا در زمينه برنامه ريزي كنكور سراسري توصيه مي گردد برنامه در ابتدا سخت نباشد و تايم زيادي از داوطلبان نگيرد و به تدريح بر حجم آن افزوده گردد.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه  برنامه ريزي كنكور هنر و بطور كلي درباره برنامه ريزي كنكور سراسري  مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

لينك هاي مفيد

دانشگاه سراسري

دانشگاه آزاد

دانشگاه پيام نور

دانشگاه علمي كاربردي

كارشناسي دانشگاه سراسري

كارشناسي دانشگاه آزاد

كارشناسي دانشگاه پيام نور

كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي

كارشناسي ارشد دانشگاه سراسري

برنامه ريزي كنكور سراسري

www.sanjesh.org

مطالب مفيد برنامه ريزي كنكور هنر

برنامه ريزي كنكور سراسري

برنامه ريزي كنكور رياضي

برنامه ريزي كنكور انساني

برنامه ريزي كنكور تجربي

برنامه ريزي كنكور زبان

انتخاب رشته كنكور سراسري

دفترچه انتخاب رشته كنكور سراسري


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۵۴:۲۹ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

مدارس نمونه دولتي آذربايجان غربي بر اساس رويه سال هاي قبل ، براي سالتحصيلي جديد نيز از ميان متقاضيان تحصيل در اين مدارس ثبت نام بعمل مي آورد. ثبت نام آزمون نمونه دولتي استان آذربايجان غربي در دو پايه تحصيلي هفتم و دهم انجام مي گيرد و دانش آموزان مي توانند با اطلاع از شرايط ثبت نام آزمون نمونه دولتي تبريز در اين آزمون شركت نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۱۴:۲۸ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

مدارس نمونه دولتي كهگيلويه و بويراحمد بر اساس رويه سال هاي قبل ، براي سالتحصيلي جديد نيز از ميان متقاضيان تحصيل در اين مدارس ثبت نام بعمل مي آورد.ثبت نام آزمون نمونه دولتي استان كهگيلويه و بويراحمد در دو پايه تحصيلي هفتم و دهم انجام مي گيرد و دانش آموزان مي توانند با اطلاع از شرايط ثبت نام آزمون نمونه دولتي تبريز در اين آزمون شركت نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۰۵:۰۵ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

مدارس نمونه دولتي گلستان بر اساس رويه سال هاي قبل ، براي سالتحصيلي جديد نيز از ميان متقاضيان تحصيل در اين مدارس ثبت نام بعمل مي آورد. ثبت نام آزمون نمونه دولتي استان گلستان در دو پايه تحصيلي هفتم و دهم انجام مي گيرد و دانش آموزان مي توانند با اطلاع از شرايط ثبت نام آزمون نمونه دولتي تبريز در اين آزمون شركت نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۵۹:۳۰ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

مدارس نمونه دولتي گيلان بر اساس رويه سال هاي قبل ، براي سالتحصيلي جديد نيز از ميان متقاضيان تحصيل در اين مدارس ثبت نام بعمل مي آورد. ثبت نام آزمون نمونه دولتي استان گيلان در دو پايه تحصيلي هفتم و دهم انجام مي گيرد و دانش آموزان مي توانند با اطلاع از شرايط ثبت نام آزمون نمونه دولتي تبريز در اين آزمون شركت نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۹:۲۰ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

مدارس نمونه دولتي لرستان بر اساس رويه سال هاي قبل ، براي سالتحصيلي جديد نيز از ميان متقاضيان تحصيل در اين مدارس ثبت نام بعمل مي آورد. ثبت نام آزمون نمونه دولتي استان لرستان در دو پايه تحصيلي هفتم و دهم انجام مي گيرد و دانش آموزان مي توانند با اطلاع از شرايط ثبت نام آزمون نمونه دولتي تبريز در اين آزمون شركت نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۳:۳۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 3660
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب