مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور

 

رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد مرند در زير قرار داده شده است كه مي توانيد مشاهده كنيد. در ادامه توضيح مختصري درباره دانشگاه پيام نور مرند ارائه مي دهيم. با سابقه چندين ساله در زمينه تحصيلات دانشگاه و امكانات مناسب و كادر آموزشي مجرب توانسته است بخش قابل توجهي از داوطلبان تحصيل در دانشگاه ها را در كشور به خود اختصاص دهد. اين دانشگاه همه ساله در مقاطع تحصيلي مختلف از جمله كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري اقدام به پذيرش دانشجو دارد و با توجه به پذيرش بدون آزمون آن در برخي مقاطع توجه داوطلبان را به خود اختصاص داده است. با توجه به اين توضيحات در اين مقاله در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد مرند و موارد مرتبط با آن توضيحاتي ارائه خواهيم نمود. از اين رو در صورتي در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد مرند ابهام و يا پرسشي داشته باشيد توصيه مي گردد به ادامه اين مقاله توجه نماييد.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد مرند  و بطور كلي درباره دانشگاه پيام نور مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۲:۴۹ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد مراغه در زير قرار داده شده است كه مي توانيد مشاهده كنيد. در ادامه توضيح مختصري درباره دانشگاه پيام نور مراغه ارائه مي دهيم. با سابقه چندين ساله در زمينه تحصيلات دانشگاه و امكانات مناسب و كادر آموزشي مجرب توانسته است بخش قابل توجهي از داوطلبان تحصيل در دانشگاه ها را در كشور به خود اختصاص دهد. اين دانشگاه همه ساله در مقاطع تحصيلي مختلف از جمله كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري اقدام به پذيرش دانشجو دارد و با توجه به پذيرش بدون آزمون آن در برخي مقاطع توجه داوطلبان را به خود اختصاص داده است. با توجه به اين توضيحات در اين مقاله در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد مراغه و موارد مرتبط با آن توضيحاتي ارائه خواهيم نمود. از اين رو در صورتي در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد مراغه ابهام و يا پرسشي داشته باشيد توصيه مي گردد به ادامه اين مقاله توجه نماييد.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد مراغه  و بطور كلي درباره دانشگاه پيام نور مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۲۶:۲۴ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد شبستر در زير قرار داده شده است كه مي توانيد مشاهده كنيد. در ادامه توضيح مختصري درباره دانشگاه پيام نور شبستر ارائه مي دهيم. با سابقه چندين ساله در زمينه تحصيلات دانشگاه و امكانات مناسب و كادر آموزشي مجرب توانسته است بخش قابل توجهي از داوطلبان تحصيل در دانشگاه ها را در كشور به خود اختصاص دهد. اين دانشگاه همه ساله در مقاطع تحصيلي مختلف از جمله كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري اقدام به پذيرش دانشجو دارد و با توجه به پذيرش بدون آزمون آن در برخي مقاطع توجه داوطلبان را به خود اختصاص داده است. با توجه به اين توضيحات در اين مقاله در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد شبستر و موارد مرتبط با آن توضيحاتي ارائه خواهيم نمود. از اين رو در صورتي در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد شبستر ابهام و يا پرسشي داشته باشيد توصيه مي گردد به ادامه اين مقاله توجه نماييد.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد شبستر  و بطور كلي درباره دانشگاه پيام نور مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۰۷:۳۴ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد تبريز در زير قرار داده شده است كه مي توانيد مشاهده كنيد. در ادامه توضيح مختصري درباره دانشگاه پيام نور تبريز ارائه مي دهيم. با سابقه چندين ساله در زمينه تحصيلات دانشگاه و امكانات مناسب و كادر آموزشي مجرب توانسته است بخش قابل توجهي از داوطلبان تحصيل در دانشگاه ها را در كشور به خود اختصاص دهد. اين دانشگاه همه ساله در مقاطع تحصيلي مختلف از جمله كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري اقدام به پذيرش دانشجو دارد و با توجه به پذيرش بدون آزمون آن در برخي مقاطع توجه داوطلبان را به خود اختصاص داده است. با توجه به اين توضيحات در اين مقاله در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد تبريز و موارد مرتبط با آن توضيحاتي ارائه خواهيم نمود. از اين رو در صورتي در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد تبريز ابهام و يا پرسشي داشته باشيد توصيه مي گردد به ادامه اين مقاله توجه نماييد.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد تبريز  و بطور كلي درباره دانشگاه پيام نور مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۹:۴۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد بناب در زير قرار داده شده است كه مي توانيد مشاهده كنيد. در ادامه توضيح مختصري درباره دانشگاه پيام نور بناب ارائه مي دهيم. با سابقه چندين ساله در زمينه تحصيلات دانشگاه و امكانات مناسب و كادر آموزشي مجرب توانسته است بخش قابل توجهي از داوطلبان تحصيل در دانشگاه ها را در كشور به خود اختصاص دهد. اين دانشگاه همه ساله در مقاطع تحصيلي مختلف از جمله كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري اقدام به پذيرش دانشجو دارد و با توجه به پذيرش بدون آزمون آن در برخي مقاطع توجه داوطلبان را به خود اختصاص داده است. با توجه به اين توضيحات در اين مقاله در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد بناب و موارد مرتبط با آن توضيحاتي ارائه خواهيم نمود. از اين رو در صورتي در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد بناب ابهام و يا پرسشي داشته باشيد توصيه مي گردد به ادامه اين مقاله توجه نماييد.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه رشته هاي دانشگاه پيام نور واحد بناب  و بطور كلي درباره دانشگاه پيام نور مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۲۲:۵۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

از مهمترين اقداماتي كه نياز است داوطلبان در مسير ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97 انجام دهند كسب اطلاعات لازم در زمينه رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97 مي باشد. با توجه به اين كه دانشگاهآزاد با برخورداري از امكانات مناسب از تنوع رشته بالايي برخوردار مي باشد و همچنين سيستم جديد پذيرش بدون آزمون كه در آن داوطلبان مي توانند تعدادي انتخاب داشته باشند و از ميان اين انتخاب ها در يكي پذيرش كسب نمايند از اين رو اطلاع از ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97 از اولويت بالايي برخوردار مي باشد. دانشگاه آزاد نيز به مانند ديگر دانشگاه ها در مقاطع مختلفي دانشجو پذيرش دارد و مي توان از  ليست رشته هاي بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد و ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد در اين زمينه اشاره نمود. به جهت همين اهميت در اين مقاله توضيحاتي در رابطه با اين موضوع ارائه خواهيم نمود.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۱۳:۴۹ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

دانشگاه آزاد از جمله مهم ترين و پر متقاضي ترين واحد هاي دانشگاهي در سطح كشور به حساب مي ايد. اين دانشگاه كه در تمامي شهر هاي كشور داراي نمايندگي مي باشد با امكانات مناسبي كه در اختيار دانشجويان خود قرار داده يكي از قطب هاي علمي كشور به حساب مي آيد. از اين رو در اين مقاله در زمينه ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97 و مواردي كه در اين زمينه نياز است تا داوطلبان اطلاعات لازم داشته باشند توضيحاتي ارائه خواهيم نمود. با توجه به اين توضيحات در صورتي در زمينه ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97 پرسش يا ابهامي داشته باشيد مي توانيد به ادامه اين مقاله توجه نماييد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۲:۵۲ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

براي داوطلباني كه قصد ثبت نام و تحصيل در دانشگاه علمي كاربردي را دارند بايستي در زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مهر و بهمن 97 با توجه به دستورالعمل هاي اعلامي از سوي سامانه سنجش اقدام نمايند. در زمينه زمان ثبت نام به طور كلي در هر دوره اي ممكن است تغييراتي ايجاد گردد. با توجه به اين كه اطلاع از زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مهر و بهمن 97 در فرايند ثبت نام از اهميت بالايي برخوردار بوده در اين مقاله توضيحاتي در اين زمينه ارائه خواهيم نمود.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۲:۱۹ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

براي آن دسته از داوطلباني كه يه دنبال اقدام براي ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مهر و بهمن 97 هستند بايستي بيان شود كه قبل از انجام هر كاري نسبت به دريافت و مطالعه دقيق دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مهر و بهمن 97 اقدام نمايند. چرا كه اين دفترچه هاي ثبت نام در بر دارنده مطالبي مي باشد كه اطلاع از آنها براي داوطلبان ثبت نام و تحصيل در اين داشنگاه ها از اولويت برخوردار مي باشد. با توجه به اهميت بالاي اين موضوع در اين مقاله به بيان توضيحاتي در زمينه دفترچه ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي مهر و بهمن 97 خواهيم پرداخت. از اين رو در صورتي داوطلبان تحصيل در دانشگاه علمي كاربردي در اين رابطع سوال و يا ابهامي باشند توضيه مي گردد به ادامه اين مقاله توجه نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۰۷:۴۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

 

دانشگاه علمي كاربردي در كنار ديگر دانشگاه هاي كشور به جز دانشگاه هاي دولتي براي تحصيل دانشجويان خود از آنها شهريه دريافت مي نمايد. ميزان پرداخت شهريه نيز در هر دانشگاهي متناسب با آن دانشگاه و رشته هاي آن است. در اين مقاله نيز با توجه به اهميت موضوع به بررسي شهريه دانشگاه علمي كاربردي مهر و بهمن 97خواهيم پرداخت. چرا كه ميزان پرداختي شهريه در هر سال تحصيلي با سال بعدي متفاوت مي باشد. با توجه به اين توضيحاد در صورتي در زمينه شهريه دانشگاه علمي كاربردي مهر و بهمن 97 سوال يا ابهامي داشته باشيد مي توانيد به ادامه اين مقاله توجه نماييد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۴۸:۲۴ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 3660
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب