مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور

تكميل ظرفيت كنكور دانشگاه آزاد در واقع آخريت فرصت براي آن دسته از داوطلبان دانشگاه آزاد مي باشد كه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مورد پذيرش قرار نگرفته اند. و از آنجايي كه در صورت عدم قبولي داوطلبان در اين مرحله ديگر فرصتي براي حضور در دانشگاه را ندارند بسيار اهميت دارد. در ادامه اين مقاله به جهت اهميت اين موضوع به طور كامل در اين زمينه توضيحاتي ارائه خواهيم نمود. به اميد اين كه مورد توجه و استفاده داوطلبان كارشناسي دانشگاه آزاد قرار گيرد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۳۶:۵۱ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه سراسري همه ساله به منظور  كامل نمودن ظرفيت هاي خالي مانده خود اقدام به برگزاري تكميل ظرفيت كنكور سراسري مي نمايد. در واقع مي توان گفت كهتكميل ظرفيت كنكور سراسري آخرين فرصت داوطلبان براي ورود به دانشگاه مي باشد از اين رو نمي توان به راحتي از اين فرصت چشم پوشي نمود. در اين مقاله با توجه به اين توضيحات ، در زمينه تكميل ظرفيت كنكور سراسري و شرايط آن مطالبي را ارايه خواهيم نمود كه مي واند براي داوطلبان ورود به دانشگاه سراسري مفيد باشد.

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۵:۰۵ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام آزمون تيزهوشان از جمله ثبت نام هاي مهم در سطح مدارس مي باشد . به گونه اي كه اطلاع از زمان نحوه انجام آن از مواردي است كه بسيار مورد توجه داوطلبان قرار مي گيرد. مدارس تيزهوشان از جمله مدارسي است كه براي ورود به اين مدارس دانش آموزان بايد در آزمون ورودي آن شركت نموده و حدنصاب تعيين شده را كسب نمايند.

در اين مقاله در زمينه نحوه ثبت نام و شرايط خاص ثبت نام آزمون تيزهوشان توضيحاتي خواهيم داد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۱:۱۸ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام آزمون تيزهوشان استان آذربايجان شرقي يكي از مهم ترين رويدادهاي آموزشي در سطح مدارس استان آذربايجان شرقي. ثبت نام آزمون تيزهوشان استان آذربايجان شرقي نيز هر ساله بصورت هماهنگ با مدارس تيزهوشان كشور براي ورود دانش آموزان به اين مدارس انجام مي گيرد.

براي ورود به مدارس تيزهوشان استان آذربايجان شرقي نيز به مانند ساير استان ها آزموني تحت عنوان آزمون مدارس تيزهوشان برگزار مي گردد كه دانش آموزان در صورت داشتن شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان ميتوانند در اين آزمون شركت نموده و شانس خود را براي ورود به مدارس تيزهوشان امتحان كنند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۶:۵۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام آزمون تيزهوشان استان آذربايجان غربي يكي از مهم ترين رويدادهاي آموزشي در سطح مدارس استان آذربايجان غربي. ثبت نام آزمون تيزهوشان استان آذربايجان غربي نيز هر ساله بصورت هماهنگ با مدارس تيزهوشان كشور براي ورود دانش آموزان به اين مدارس انجام مي گيرد.

براي ورود به مدارس تيزهوشان استان آذربايجان غربي نيز به مانند ساير استان ها آزموني تحت عنوان آزمون مدارس تيزهوشان برگزار مي گردد كه دانش آموزان در صورت داشتن شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان ميتوانند در اين آزمون شركت نموده و شانس خود را براي ورود به مدارس تيزهوشان امتحان كنند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۳:۰۵ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام آزمون تيزهوشان استان اردبيل يكي از مهم ترين رويدادهاي آموزشي در سطح مدارس استان اردبيل. ثبت نام آزمون تيزهوشان استان اردبيل نيز هر ساله بصورت هماهنگ با مدارس تيزهوشان كشور براي ورود دانش آموزان به اين مدارس انجام مي گيرد.

براي ورود به مدارس تيزهوشان استان اردبيل نيز به مانند ساير استان ها آزموني تحت عنوان آزمون مدارس تيزهوشان برگزار مي گردد كه دانش آموزان در صورت داشتن شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان ميتوانند در اين آزمون شركت نموده و شانس خود را براي ورود به مدارس تيزهوشان امتحان كنند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۱:۳۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

يكي از مهم ترين رويدادهاي آموزشي در سطح مدارس استان اصفهان. نيز هر ساله بصورت هماهنگ با مدارس تيزهوشان كشور براي ورود دانش آموزان به اين مدارسانجام مي گيرد.

براي ورود به مدارس تيزهوشان استان اصفهان نيز به مانند ساير استان ها آزموني تحت عنوان آزمون مدارس تيزهوشان برگزار مي گردد كه دانش آموزان در صورت داشتن شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان ميتوانند در اين آزمون شركت نموده و شانس خود را براي ورود به مدارس تيزهوشان امتحان كنند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۴:۳۱ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام آزمون تيزهوشان استان البرز يكي از مهم ترين رويدادهاي آموزشي در سطح مدارس استان البرز. ثبت نام آزمون تيزهوشان استان البرز نيز هر ساله بصورت هماهنگ با مدارس تيزهوشان كشور براي ورود دانش آموزان به اين مدارس انجام مي گيرد.

براي ورود به مدارس تيزهوشان استان البرز نيز به مانند ساير استان ها آزموني تحت عنوان آزمون مدارس تيزهوشان برگزار مي گردد كه دانش آموزان در صورت داشتن شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان ميتوانند در اين آزمون شركت نموده و شانس خود را براي ورود به مدارس تيزهوشان امتحان كنند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۰:۵۰ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام آزمون تيزهوشان استان ايلام يكي از مهم ترين رويدادهاي آموزشي در سطح مدارس استان ايلام. ثبت نام آزمون تيزهوشان استان ايلام نيز هر ساله بصورت هماهنگ با مدارس تيزهوشان كشور براي ورود دانش آموزان به اين مدارس انجام مي گيرد.

براي ورود به مدارس تيزهوشان استان ايلام نيز به مانند ساير استان ها آزموني تحت عنوان آزمون مدارس تيزهوشان برگزار مي گردد كه دانش آموزان در صورت داشتن شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان ميتوانند در اين آزمون شركت نموده و شانس خود را براي ورود به مدارس تيزهوشان امتحان كنند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۶:۵۸ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

ثبت نام آزمون تيزهوشان استان بوشهر يكي از مهم ترين رويدادهاي آموزشي در سطح مدارس استان بوشهر. ثبت نام آزمون تيزهوشان استان بوشهر نيز هر ساله بصورت هماهنگ با مدارس تيزهوشان كشور براي ورود دانش آموزان به اين مدارس انجام مي گيرد.

براي ورود به مدارس تيزهوشان استان بوشهر نيز به مانند ساير استان ها آزموني تحت عنوان آزمون مدارس تيزهوشان برگزار مي گردد كه دانش آموزان در صورت داشتن شرايط ثبت نام آزمون تيزهوشان ميتوانند در اين آزمون شركت نموده و شانس خود را براي ورود به مدارس تيزهوشان امتحان كنند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۳:۳۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 70
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 996
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب