مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور

پس از طي نمودن مراحل مختلف و فرايند تكميل ظرفيت كنكور سراسري داوطلبان بايستي براي اعلام نتايج تكميل ظرفيت كنكور سراسري آماده شوند. اعلام نتايج تكميل ظرفيت كنكور سراسري در واقع آخرين مرحله از فرايند ورود به دانشگاه مي باشد و با اعلام نتايج تكميل ظرفيت پرونده كنكور سراسري بسته مي شود. در اين مقاله در زميته فرايند اعلام نتايج تكميل ظرفيت كنكور سراسري توضيحاتي ارائه خواهيم نمود كه مي تواند براي داوطلبان شركت كننده در تكميل ظرفيت كنكور سراسري مفيد واقع گردد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۰۲:۵۵ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

پس از اينكه داوطلبان كارداني دانشگاه آزاد اقدام به ثبت نام كارداني دانشگاه آزاد نمودند ، اعلام نتايج كارداني دانشگاه آزاد يكي از موارد مهم براي اين دسته از داوطلبان مي باشد. چرا كه در اين مرحله از ثبت نام داوطلبان نتيجه ثبت نام خود را كسب مي كنند. به جهت همين اهميت در اين مقاله توضيحاتي در زمينه اعلام نتايج كارداني دانشگاه آزاد و نحوه دريافت و موارد مرتبط با آن را توضيح خواهيم داد. به همين جهت داوطلباني را كه در كارداني دانشگاه آزاد ثبت نام نموده و يا قصد ثبت نام را دارند مطالعه ادامه اين مقاله را توصيه مي كنيم.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۸:۵۵ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

پس از انجام ثبت نام و انتخاب رشته كارداني دانشگاه علمي كاربردي داوطلبان معمولا به دنبال كسب اطلاعاتي در زمينه اعلام نتايج كارداني دانشگاه علمي كاربرديهستند. در زمينه اعلام نتايج ثبت نام علمي كاربردي موارد مختلفي ممكن است مطرح باشد و داوطلباني كه در مقطع كارداني دانشگاه علمي كاربردي ثبت نام نموده اند اين موارد براي آنها اهميت پيدا كند. براي اين دسته از داوطلبان توصيه مي شود ادامه اين مقاله را براي پاسخ به سوالاتي كه در اين زمينه براي آنها مطرح مي شود ، دنبال نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۱:۴۳ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

از مهمترين مراحل ورود و تحصيل در كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد ، مرحله اعلام نتايج كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد مي باشد. در اين مرحله داوطلبان مي توانند نتيجه ثبت نام خود را كسب نمايند. در اين زمينه سوالات مختلفي ممكن است براي داوطلبان پيش آيد. اين مقاله در واقع با هدف رفع ابهامات احتمالي در زمينه اعلام نتايج كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد نوشته شده است. در ادامه به سوالاتي احتمالي كه در اين زمينه براي داوطلبان مطرح مي باشد پاشخگو خواهيم بود.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۱۴:۰۸ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

داوطلباني كه در زمان مقرر اقدام به ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه آزاد نمودند پس از اتمام ثبت نام بايستي منتظر اعلام نتايج كارشناسي دانشگاه آزادبمانند. در اين زمينه سوالات متعددي از جمله زمان و نحوه اعلام نتايج كارشناسي دانشگاه آزاد و سوالات ديگري ممكن است مطرح باشد. به همين جهت در اين زماله در زمينه موارد مطرح در اعلام نتايج كارشناسي دانشگاه آزاد توضيحاتي ارائه خواهيم نمود. از اين رو به داوطلباني كه در كارشناسي دانشگاه آزاد ثبت نام نمود و يا مي خواهند در آينده ثبت نام كنند مطالعه اين مقاله را توصيه مي كنيم.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۵۱:۲۵ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

آن دسته از داوطلبان كه مراحل ثبت نام كارشناسي دانشگاه پيام نور را به اتمام رسانيده اند  در مرحله بعدي بايستي منتظر اعلام نتايج كارشناسي دانشگاه پيام نورباشند. اين مرحله از آنجايي اهميت دارد كه نتيجه تمامي فعاليت هاي داوطلبان براي تحصيل در كارشناسي دانشگاه پيام نور در اين مرحله مشخص مي گردد. از اين رو ممكن است سوالات متعددي در زمينه اعلام نتايج كارشناسي دانشگاه پيام نور براي اين دسته از داوطلبان ايجاد گردد. اين مقاله در واقع براي پاسخگويي به اين سوالات نوشته شده است. به همين جهت به اين دسته از داوطلبان توصيه مي گردد براي پاسخ به اين سوالات و ديگر سوالات احتمالي به مطالعه ادامه اين مقاله اقدام نمايند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۲:۰۲ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

پس از آن كه داوطلبان ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي را انجام دادند اعلام نتايج كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي از موارد مهم براي داوطلبان به حساب مي آيد. و معمولا به دنبال كسب اطلاعاتي در اين زمينه هستند. چرا كه قبولي و يا عدم قبولي آنها منوط به اين مورد مي باشد و از اين طريق مشخص مي گردد. در اين مورد سوالاتي مانند زمان ، سايت ، نحوه اعلام و... مطرح مي گردد. در ادامه اين مقاله سعي نموده ايم براي اين موارد پاسخ هايي را بيان نماييم. از اين رو داوطلباني كه اقدام به ثبت نام بدون كنكور كارشناسي دانشگاه علمي كاربردي نموده اند به مطالعه اين مقاله بپردازند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۱۰:۰۸ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

پس از اين كه داوطلبان در انتخاب رشته كنكور سراسري شركت نمودند بايستي در بازه زماني مشخصي پس از اعلام نتايج كنكور سراسري براي دريافت نتيجه ثبت نام خود اقدام نمايند. اين مرحله در واقع آخرين مرحله براي داوطلبان ورود به دانشگاه به حساب مي آيد از اين رو مرحله حساس و نفس گيري براي اين دسته از داوطلبان به حساب مي آيد. در اين مقاله نيز ما به بررسي موضوع اعلام نتايج كنكور سراسري خواهيم پرداخت.از اين رو اميد آن را داريم كه مطالب مطرح شده در اين مقاله براي اين دسته از داوطلبان مفيد بوده باشد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۵۲:۲۷ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

اعلام نتايج مدارس شاهد پس از اتمام ثبت نام اينترنتي اين مدارس مورد توجه داوطلبان قرار مي گيرد. نتايج ثبت نام اين مدارس معمولا در قالب چند مرحله صورت مي گيرد كه هر كدام در بازه هاي زماني خاصي و براي نوع خاصي از داوطلبان انجام مي گيرد. به همين سبب داشتن اطلاعات دقيق در زمينه زمان ، نحوي ، سايت اعلام نتايج مدارس شاهد از موارد مهمي به حساب مي آيد. چرا كه در صورت گذشت زمان آن و عدم تكميل مراحل ثبت نام به منزله انصراف بوده و امكان تحصيل داوطلب در اين مدارس ميسر نخواهد بود. به همين جهت در ادامه اين مقاله توضيحاتي در اين زمينه ارائه خواهيم نمود ، به اميد اينكه مورد توجه و استفاده داوطلبان عزيز قرار گيرد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۲۸:۲۱ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]

از مقطع كارشناسي ارشد در واقع به عنوان سكوي پرش براي مقطع دكتري ياد مي كنند ، از اين رو مقطع بسيار مهمي براي ادامه تحصيل به حساب مي آيد. پس از اعلام نتايج كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد يكي از مراحل مهم براي ورود به اين مقطع در دانشگاه آزاد  انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد مي باشد. مرحله انتخاب رشته مرحله بسيار حساسي براي ورود به دانشگاه به حساب مي آيد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۱:۱۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

مشاوره تحصيلي سپيد مركز مشاوره تلفني كنكور
نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 8
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 934
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب